Hide metadata

dc.date.accessioned2019-08-29T05:27:58Z
dc.date.available2019-08-29T05:27:58Z
dc.date.created2018-10-31T15:21:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationNilsen, Trude Blömeke, Sigrid . Lærerkvalitet, undervisningskvalitet, -kvantitet og prestasjon: Analyser av TIMSS 2015 data i naturfag på barnetrinnet. Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. 2018, 57-74 Universitetsforlaget
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69670
dc.description.abstractI dette kapitlet undersøker vi sammenhengene mellom læreres kvalitet, deres undervisningskvalitet samt -kvantitet og elevers prestasjoner i naturfag på 5. trinn. TIMSS 2015-rapporten undersøkte en del av disse relasjonene på 9. trinn. Ellers finnes det ingen undersøkelser av dette i Norge bortsett fra småskalaundersøkelser. Ved strukturell ligningsmodellering på elev- og klassenivå fant vi at lærernes utdanningsnivå, samarbeid med andre lærere, yrkesstolthet og etterutdanning hadde en indirekte sammenheng med elevenes prestasjoner i naturfag via lærernes undervisningskvalitet. I tillegg hadde undervisningstid en positiv og signifikant indirekte sammenheng med elevenes prestasjoner. Læreres selvtillit i naturfagdidaktikk hadde en positiv og signifikant sammenheng med deres undervisningskvalitet, men hadde ikke en indirekte effekt på prestasjoner. Resultatene indikerer på den ene siden at dersom lærere får for liten tid til undervisning, er det en fare for at kvaliteten på undervisningen og elevenes læringsutbytte forringes. På den annen side peker resultatene på hvor viktig det er å få lærerkvalitet implementert i klasserommet framfor bare å satse på høyere formale kvalifikasjoner. Videre forskning trengs særlig på den rollen spesialisering i naturfag spiller, fordi resultatene ikke er entydig.
dc.languageNB
dc.publisherUniversitetsforlaget
dc.rightsAttribution 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.titleLærerkvalitet, undervisningskvalitet, -kvantitet og prestasjon: Analyser av TIMSS 2015 data i naturfag på barnetrinnet
dc.typeChapter
dc.creator.authorNilsen, Trude
dc.creator.authorBlömeke, Sigrid
cristin.unitcode185,18,2,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1625585
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft.btitle=Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser&rft.spage=57&rft.date=2018
dc.identifier.startpage57
dc.identifier.endpage74
dc.identifier.pagecount224
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/9788215030067-2018-04
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72814
dc.type.documentBokkapittel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.isbn978-82-15-03006-7
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69670/4/580123-BM-Tjue-aar-Timss-og-Pisa-1korr-1.pdf
dc.type.versionPublishedVersion
cristin.btitleTjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution 4.0 International
This item's license is: Attribution 4.0 International