Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-17T12:45:06Z
dc.date.available2013-10-17T12:45:06Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-10en_US
dc.identifier.citationAlmestrand, Kari. Hva gjør de gode leserne?. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/34114
dc.description.abstractDet overordnede temaet for denne oppgaven er elevers lesing av tekster fra nasjonale leseprøver. I oppgaven undersøker jeg hvordan fire elever leser tre sammensatte tekster fra nasjonale prøver, og hvordan de løser oppgavene tilknyttet disse. Problemstillingen for oppgaven er: Hvilke strategier bruker gode lesere på syvende trinn når de leser sammensatte tekster fra nasjonale prøver? For å besvare problemstillingen har jeg tre forskningsspørsmål. Disse handler om hvordan elevene besvarer de nasjonale leseprøvene i forhold til de tre lesemåtene, hvordan de leser ulike tekstdeler og kopler disse sammen, og hvordan de snakker om egen bruk av lesestrategier i arbeidet med disse oppgavene. Det teoretiske rammeverket for denne oppgaven er hentet fra teori om multimodalitet og lesestrategier. I multimodalitetsteorien henter jeg begreper fra Theo van Leeuwen, Gunther Kress og Anne Løvland. Teori om lesestrategier er hentet fra Ivar Bråten og Astrid Roe, men jeg viser også til PISA-forskningen. Oppgavens empiri er innhentet gjennom elevprøver og intervjuer av elever på syvende trinn. Materialet består av tre tekster med tilhørende oppgaver hentet fra de nasjonale leseprøver i tillegg til intervjuer av de fire elevene som besvarte disse prøvene. Intervjuene er gjennomført direkte etter lesingen og hovedsakelig knyttet til de konkrete leseoppgavene. Metoden er kvalitativ. Jeg har valgt ut de fire sterkeste leserne av et større utvalg, analysert deres resultater i leseprøvene og det elevene selv sier om egen strategiske lesing. Elevene på syvende trinn bruker lesestrategier som organisering, elaborering og overvåking. De leser strategisk ved at de leser tekstdelene som er aktuelle i forhold til å løse oppgavene, og ved at de leser selektivt. I lesingen av de sammensatte tekstene forholder de seg hovedsakelig til verbalteksten, illustrasjonene fungerer mer som utdyping og spesifisering av verbalteksten. Dette utvalget består av gode lesere som mestrer de fleste oppgaver. De gjør det best i oppgavene knyttet til lesemåten reflektere og vurdere, deretter kategorien finne og noe svakere i forstå og tolke. Det er behov for undervisning i lesestrategier i ulike typer tekster, og de gode leserne kan utfordres i å viderutvikle sin strategiske lesing, samtidig som det er et potensiale for å bruke disse gode leserne i undervisningen og i samarbeid med andre elever som er mindre gode lesere.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleHva gjør de gode leserne? : En studie av elevers strategiske lesing av sammensatte tekster i nasjonale prøver på slutten av barneskolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-10-17en_US
dc.creator.authorAlmestrand, Karien_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Almestrand, Kari&rft.title=Hva gjør de gode leserne?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32801en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo160036en_US
dc.contributor.supervisorRita Hvistendahlen_US
dc.identifier.bibsys133073688en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34114/1/Masteroppgavex6.maix2012.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata