Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:20:01Z
dc.date.available2013-03-12T13:20:01Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-11-30en_US
dc.identifier.citationEvju, Mona Hanheide. Sammensatte tekster i videregående skole. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32398
dc.description.abstractMasteroppgaven handler om sammensatte tekster i videregående skole, studieforberedende studieretning. Målet med oppgaven var å finne ut mer om elevenes motivasjon og deres kompetanse i arbeidet med sammensatte tekster i klasserommet på studieforberedende utdanningsprogram. Det var også et ønske å utvikle mer kunnskap om arbeidet med dette hovedområdet i læreplanen Kunnskapsløftet 2006 som kan være anvendelig for undervisningen. Læreplanverket Kunnskapsløftet 2006 har en sentral plass i teoristoffet og i analysearbeidet. Framtidas norskfag og Anne Løvlands arbeider i forbindelse med sammensatte tekster har vært viktige kilder for teoridelen. Behandlingen av sammensatte tekster i tre lærebøker for vg1 studiespesialiserende program er vurdert, og bøker om analyse av bilder, film og webmedier har vært til hjelp i behandlingen av materialet som er undersøkt. Den metodiske tilnærmingen som er benyttet, er kvalitativ metode i behandlingen av tekstmaterialet og kvantitativ metode i form av en spørreundersøkelse. Undersøkelsen bygger på arbeider som er utført av mine egne elever. Dataene som danner grunnlaget for undersøkelsen, er hovedsakelig skriftlige og muntlige sammensatte tekster som er produsert av elever i to klasser i vg1 i forbindelse med et gruppearbeid om filmanalyse. Deres individuelle logger og en spørreundersøkelse blant de samme elevene er også en viktig del av analysematerialet. Funnene som er gjort, tyder på at elevene er motiverte for arbeidet med sammensatte tekster. Det vises god kompetanse om hvert enkelt virkemiddel i film. Forståelsen av hvordan de forskjellige elementene i filmen virker i et samlet uttrykk kom ikke like godt frem, selv om det ble vist kompetanse her også. Utførelsen av de skriftlige arbeidene tyder på at variasjonen er stor blant elevene når det gjelder digitale ferdigheter. Analysen av elevarbeidene gir inntrykk av at elevene innehar både kunnskaper og ferdigheter når det gjelder forståelse og produksjon av sammensatte tekster. Undersøkelsen viste også at det må gis nøyaktige instruksjoner og forklaringer underveis for at elevene skal forstå hvordan delene i en sammensatt tekst virker sammen ”i et samlet uttrykk”, slik det formuleres i Kunnskapsløftet 2006. Lærebøkene behandler temaet sammensatte tekster forskjellig, men de som er vurdert, har med teoristoff og oppgaver i forbindelse med temaet. I arbeidet med denne oppgaven kom det frem at elevene ikke er flinke nok til å nyttiggjøre seg teoristoffet i læreboken. Arbeidet med sammensatte tekster i klasserommet gir mange muligheter for kombinasjoner av kompetansemål i oppgavene, og arbeidet med dette hovedområdet i læreplanen bør derfor ikke gå ut over arbeidet med andre områder.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSammensatte tekster i videregående skole : en undersøkelse av arbeidet med skriftlige og muntlige sammensatte elevtekster i to klasseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-03-11en_US
dc.creator.authorEvju, Mona Hanheideen_US
dc.subject.nsiVDP::010en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Evju, Mona Hanheide&rft.title=Sammensatte tekster i videregående skole&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21311en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo87553en_US
dc.contributor.supervisorJohan Tønnessonen_US
dc.identifier.bibsys091781299en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32398/1/MasteroppgavexMonaxHanheidex30.11.08.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata