Now showing items 1-20 of 2007

 • Furuseth, Olav (Master thesis / Hovedoppgave, 1934)
 • Reksten, Erling (Master thesis / Hovedoppgave, 1952)
 • Skjelsvik, Elizabeth (Master thesis / Hovedoppgave, 1953)
 • Unknown author (Series / Serietittel, 1967)
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1967)
  Hans-Emil Lidén: Utgravningene i Mære kirke, s. 3.<br> Oddmunn Farbregd: Det "uuttømmelege" gravfeltet på Vang i Oppdal, s. 7.<br> Bjørn Myhre: Gårdsanlegget på Ullandhaug, s. 11.<br> Arne Emil Christensen jr.:"Lossen", ...
 • Sætre, Jo (Master thesis / Hovedoppgave, 1967)
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1968)
  Erik Wegraeus og Ulf Näsman: Festningsbyn ved Eketorp på Øland, s. 3.<br> Oddmund Farbregd: Glasial arkeologi, s. 9.<br> Oddmund Farbregd: Eit gravfunn frå Haram, Sunnmøre, s. 11.<br> Reidar Berthelsen: Krittpiper, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1968)
  Wenche Slomann: Oslotrakten i forhistorisk tid, s. 1.<br> Sverre Marstrander: Helleristningsfelter i Oslo, s. 10<br> Håkon Christie: Utforskningen av middelalderens Oslo, s. 15.<br> Elsa Boye: Christian 4.’s by, s. 22.
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1968)
  Charlotte Blindheim: Kaupang i Skiringssal – kort oversikt over gravningsresultater, s. 3.<br> Jørgen Andersen: Trepunktmåling – regnemaskinprogrammet ”Lossen”, s. 7.<br> Svein Molaug: 1600- talls hvalkokerier på Svalbard, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1969)
  Sverre Marstrander: Helleristninger i Gjerpen, Telemark, s. 4.<br> Elizabeth Wiese Rygge: Victoria- sverd i Norge, s. 10.<br> Sverre Marstrander: Atter det skilte føyer seg sammen, s.16.<br> Anne Stalsberg: Alsvik, s. 18.
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1969)
  Irmelin Martens: Steinalderen i Valdres, s. 3.<br> Egil Mikkelsen: ”Goterproblemet” i nyere norsk arkeologisk forskning, s. 11.<br> Kolbjørn Skaare: Haram- funnet: Avtrykk av romerske mynter, s. 17.
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1970)
  Egil Mikkelsen: En flinteggpil i østnorsk eldre jernalder, s. 4.<br> Per Oscar Nybruget: Dalshaugen, en gjenoppdaget kjempehaug på Hedemarken, s. 7.<br> Danckert Monrad Krohn: Nye funn fra gammelt gravfelt, s. 10.<br> Erik ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1970)
  Petter Molaug: Utgravninger i Gamlebyen, s. 3.<br> Elizabeth Skjelsvik: Registreringer av fornminner i Østfold i forbindelse med det økonomiske kartverk, s. 10.<br> Arne Emil Christensen: Klåstadskipet, s. 21 .
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1971)
  Sigrid Hillern Hanssen: Westness- utgravningene, s.3.<br> Oddmund Farbregd: Litt vikingkunst i to nye gravfunn frå Trøndelag, s. 9.<br> Astrid Utne: Storbåthallaren i Flakstad, Lofoten, s.14.<br> Trond Løken: Dødehus ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1971)
  Arthur Fasteland: Eit fragmentarisk blad av Hardangerviddas historie, s.3.<br> Erik Schia: Gløtt fra Oslo på 1500- tallet, s. 8.<br> Øivind Lunde: Nye sider ved klosterhistorien etter de senere års undersøkelser, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1972)
  Irmelin Martens: En skiferkniv fra Avsjøen på Dovre, s. 3.<br> Trond Løken: Fangstgroper og veideristninger ved Drammenselven, s. 7.<br> Anne Aure: Arkeologer og gravemaskiner, s. 11.<br> Oddmund Farbregd: Emballasjen ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1972)
  Ole Egil Eide: Utgravningene i Klemenskirken, s. 3.<br> Kalle Sognes: Klebersteinsbrudd på Berg bildefelt, s. 7.<br> Svein Indrelid: Om opphavet til ”Den gropkeramiske kultur”, s. 10.<br> Per Kyrre Reymert: Markedsføring ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1973)
  Egil Mikkelsen: Fangstinnretninger i veidekunsten, s. 3.<br> Einar Østmo: Om et 130 år gammelt brev fra presten Stabell, samt noe om et formodet steinalders offerfunn, s. 8.<br> Sigurd Grieg: Da de danske gullhorn fra ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1973)
  Sigurd Grieg (posthumt): Noen interessante angelsaksiske drikkehorn, s. 3.<br> Per Oscar Nybruget: Huseby i Stange, Hedmark, s. 8.<br> Sverre Marstrander: Gravrøysene på Mølen, s. 15.<br> Nils Petter Thuesen: Den eldste ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1973)
  Roar L. Tollnes: Hustuft på Søndre Rauland i Numedal, s. 3.<br> Inger Marie Holm-Olsen og Reidar Bertelsen: Gårdshaugen Saurbekken i Harstad, s. 6.<br> Roar L. Tollnes: Peterskirken i Tønsberg & Utgravning i Tønsbergs ...