Now showing items 21-40 of 1680

 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1974)
  Nils Petter Thuesen: Solsemhulen i fokus, s. 3.<br> Steinar Sørensen: Refleksjoner omkring en storhaug på Romerike, s. 7.<br> Trond Løken: En gravrøys fra folkevandringstid, s. 14.<br> Kalle Sognnes: Mellomalderen på ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1974)
  Petter B. Molaug: Utgravninger i Gamlebyen, Oslo 1973, s. 3.<br> Jan E. G. Eriksson: Nedre Langgate 45, Tønsberg, s. 5.<br> Inger Helene Vibe Müller: DnC-tomten, Tønsberg, s. 13.<br> Erik Schia: Kort om Skien i ...
 • Unknown author (1974)
  Gutorm Gjessing: Veidekunst i Nord-Norge – litt spreidd småplukk, s. 3.<br> Steinar A. Sørensen: Villsvinjegere og nøttesankere i Idd, s. 10.<br> Egil Mikkelsen: Køllehodet fra Berøy – et nytt funn fra traktbegerkulturen ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1975)
  Petter B. Molaug: Utgravningene i Gamlebyen, Oslo, s. 4.<br> Erik Schia: Fra åre til røykovn i middelalderens Oslo, s. 9.<br> Trygve Fett: Nye gløtt fra Oslo på 1500-tallet, s. 17.<br> Jan E. G. Eriksson: Hvistendahl-tomten ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1975)
  Geir Helgen: Fra de lange knivers tid, s. 3.<br> Nils Petter Thuesen: Ogam-innskriftene; piktisk, keltisk og norrønt, s. 8.<br> Per Oscar Nybruget: Refleksjoner omkring krumkniver – en eldre jernaldergrav med krumkniv ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Helge Sørheim: Fortidens arkeologer (Anders Nummedal) s.2.<br> Charlotte Blindheim: Bjørn Hougen, s.3.<br> Sjur Lothe: En undersøkelse av havbunnen. Utenfor hespriholmen, s.7.<br> Øystein Johansen: Gammel tro i ny ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Jan E. G. Eriksson: Utgravning i Slottsbakken, Tønsberg, s.3.<br> Petter B. Molaug: Bygårder og byhus i Oslo, s.6.<br> Ole Egil Eide: Utgravning på Hovedøya sommeren 1975, s.12.<br> Erik Jondell: Folkebibliotekstomten, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Steinar Sørensen: Fortidens arkeologer (L. D. Klüwer), s.2.<br> Trond Løken: Branngraver fra bronsealder og keltertid. Noen resultater fra en utgravning på Opstad i Tune, Østfold, s.3.<br> Per Haavaldsen: Arkeologi ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Anne Merete Knudsen: Fortidens arkeologer (I. C. Dahl) , s. 2.<br> Steinar Sørensen: Livslinje og røntgenperspektiv, s.3.<br> Einar Østmo: Tømmerhogst og nydyrking – om slitespor på skafthulløkser, s.9.<br> Oddmunn ...
 • Arnli, Jan Arild (Master thesis / Hovedoppgave, 1976)
  Med "det norske politi" vil jeg i denne oppgaven forstå etatens øverste administrative ledelse i Justisdepartementet, politiembetsmenn og polititjenestemenn ved landets politikamre samt lensmenn og lensmannsbetjenter. Av ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1977)
  Erik Schia: Utgravninger, Gamlebyen, Oslo, s.3.<br> Erik Schia: Oslogt. 7 – Gamlebyen, Oslo, s.17.<br> Jan E. G. Eriksson: Snitt gjennom det høymiddelalderske bryggeområdet i Tønsberg, s.23.<br> Ingvild Øye Sølvberg: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1977)
  Fortidens arkeologer (Haakon Shetelig (1877-1955)), s.2.<br> Guro Fredriksen: Kringlerkammene, s.3.<br> Anne Merete Knudsen: Svultanuthelleren, s.9.<br> Redaksjonen: Unnskyld – vår feil, s.16.<br> Per Oscar ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1977)
  Per Haavaldsen: Skål!, s.3.<br> Oddmunn Farbregd: Eit gardsanlegg i Namdalseid, s.4.<br> Egil Mikkelsen: Helleristninger – dokumentasjon og ”stil”, s.9.<br> Steinar Sørensen: Fortidsminner på Hedemark, s.16.<br> Nils ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1978)
  Ellen Høigård Hofseth: En glemt gjenstand fra Oseberg. Artikkel om en lite påaktet husflidsteknikk i det arkeologiske materiale, s.2.<br> Lyder Marstrander: Blyforgiftning? Om en ny teori om de gamle romere, s. 12.<br> Per ...
 • Thorvaldsen, Gunnar (Master thesis / Hovedoppgave, 1978)
  Denne hovedoppgava setter i fokus konfirmasjonskarakterene som uttrykk for personlige egenskaper ved unge mennesker på 1800-tallet. Første del søker å etablere viten om karakterenes validitet. Hvilke egenskaper ved ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1978)
  Eva Schaller: Anathon Bjørn 1897-1937, s.2<br> Morten Axboe og Lutz von Padberg: En gullbrakteat fra Madla: nyfund i et gammelt fund, s.3<br> Rasmus Brandt: Ficana og ”Tellenae”. Arkeologiske samarbeidsprosjekt på ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1979)
  Per Persson: Den älsta bebyggelsen i Sydost-Norge och Västsverige, s. 2.<br> Gunnar Holt : Kubbestoler fra Jan Mayen og hus i mahogny, s. 9 .<br> Øystein Johansen: En ryttergrav fra vikingtid, s. 13.<br> Per Haavaldsen: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1979)
  Tom Bloch-Nakkerud: Spinnehjul og håndtein, s.2.<br> Per Oscar Nybruget: Skulle det dukke opp flere moselik…., s.7.<br> Per Oscar Nybruget: Gaalaasfunnet, s.10.<br> Siri Myrvoll Lossius: Skien – vår nyeste ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1980)
  Jan Lindh: Arkeologen og hans publik, s. 2.<br> Per Hernæs: Om en av følgene ved å pløye samme plogfure to ganger, s. 6.<br> Tom B. Nakkerud: Norge sett fra luften, s. 15.<br> Per Hernæs: De norske vikingesverd, s. ...