Hide metadata

dc.contributor.authorØvereng, Kjersti Skilnand
dc.date.accessioned2021-03-19T23:03:12Z
dc.date.available2021-03-19T23:03:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationØvereng, Kjersti Skilnand. The Gender Asymmetry Supported by the Teachers: An observational research of genders in English lessons regarding authentic text discourse in seven lower secondary schools. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/84252
dc.description.abstractSAMMENDRAG Som en del av Linking Instructuin and Student Experiences (LISE)-prosjektet utviklet av Kirsti Klette og ledet av førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik ønsket denne masteravhandlingen å svare på forskningsspørsmålet; Hva er karakteristisk for jenter og gutters deltakelse i engelsktimer i syv ungdomsskoleklasserom der autentisk tekst blir diskutert og hva karakteriserer lærerne i disse rollene? For å undersøke dette forskningsspørsmålet observerte jeg tidligere innsamlet data materiale for LISE prosjektet. Først observerte jeg alle timene som omhandlet tekst ved bruk av en oversikt jeg fikk tildelt fra min veileder Lisbeth M. Brevik. Deretter snevret jeg fokuset inn mot timer som omhandlet autentisk tekst. Dette vil si at jeg observerte 32 videofilmede engelsktimer fra syv ulike norske ungdomsskoler. Tidligere forskning (Öhrn, 1990; AspOnsjö & Öhrn 2015; Ahmadian, 2018) presenterer funn som indikerer at guttene er de dominante stemmene i klasserommene og at jentene er de akademiske stemmene. Dette vil si at guttene snakker langt mer enn jentene og at de deltar muntlig både akademisk og ikke akademisk, mens jentene hovedsakelig deltar akademisk. For å videre undersøke den akademiske klasseromsinteraksjonen valgte jeg ut segmenter med diskurs som omhandlet autentisk tekst i par, grupper og helklassesituasjoner der læreren og studentene har en interaksjon. Gjennom denne forskningen fant jeg ut at guttene og jentene deltar på omtrent samme vis i forhold til prosentene av de ulike aktivitetene. Disse aktivitetene er: (1) en elev rekker opp hånden, (2) en elev blir invitert til å snakke i timen etter å ha rukket opp hånden, (3) en elev snakket, uinvitert, etter å ha rukket opp hånden, (4) en elev ble invitert til å snakke i timen, (5) en elev snakket i timen, uinvitert og (6) en elev svarte på et oppfølgingsspørsmål rettet mot dem. I tillegg til dette fant jeg ut at det også er en enorm forskjell mellom gutter og jenter. Guttene deltok omtrent dobbelt så mye som jentene, og de snakket langt oftere. I tillegg til at de initierte deltagelsen mye oftere enn jentene ble de også invitert til å delta av læreren langt oftere enn jentene gjorde.eng
dc.language.isoeng
dc.subjectGender Research Authentic Text Interaction Communication LISE
dc.titleThe Gender Asymmetry Supported by the Teachers: An observational research of genders in English lessons regarding authentic text discourse in seven lower secondary schoolseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-03-20T23:01:48Z
dc.creator.authorØvereng, Kjersti Skilnand
dc.identifier.urnURN:NBN:no-86978
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/84252/1/MASTER-S-THESIS_--VERENG_2020.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata