Hide metadata

dc.date.accessioned2020-11-24T19:32:39Z
dc.date.available2020-11-24T19:32:39Z
dc.date.created2020-11-12T11:17:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationLeirvik, Oddbjørn Birger . Forbetre Koranen? Sure 4: 34 i norske koranomsettingar. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 2020, 5-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/81148
dc.description.abstractArtikkelen tar for seg omsettingar av og kommentarar til koranverset 4:34, slik dette er gjort i fire ulike norske koranomsettingar. Tre av dei er utgitt av muslimske organisasjonar i Norge. Fokus er på den delen av verset som etter vanlege tolkingar gir mannen løyve til fysisk å straffe ei ulydig kone. Det generelle spørsmålet er korleis omsettingane handterer mogelege kollisjonar mellom moderne verdistandpunkt og vers i Koranen som kan bli opplevd som problematiske. Her kan ein identifisere ulike strategiar som anten modifiserer den omsette koranteksten, eller markerer eigne verdistandpunkt i kommenterande fotnotar. Hermeneutisk vil dei fire omsettingane, med tilhøyrande kommentarar, bli lest i lys av følgjande tolkingsstrategiar: seie nei til teksten; gjere han moralsk sett rikare; eller inkludere det tolkande fellesskapet i sjølve openberringshendinga. Kan dei nemnde strategiane (med eit utanfrå-blikk) også tolkast som måtar å forbetre den heilage teksten?
dc.languageNN
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleForbetre Koranen? Sure 4: 34 i norske koranomsettingar
dc.typeJournal article
dc.creator.authorLeirvik, Oddbjørn Birger
cristin.unitcode185,11,0,20
cristin.unitnameFagseksjonen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1847326
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=DIN - Tidsskrift for religion og kultur&rft.volume=&rft.spage=5&rft.date=2020
dc.identifier.jtitleDIN - Tidsskrift for religion og kultur
dc.identifier.startpage5
dc.identifier.endpage23
dc.identifier.urnURN:NBN:no-84239
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1501-9934
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/81148/3/Koranen%2B4.34.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-ShareAlike 4.0 International
This item's license is: Attribution-ShareAlike 4.0 International