Now showing items 1-1 of 1

  • Hermansen, Solveig Meistad (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Denne oppgaven gjør rede for Tourettes syndrom og livskvalitet og søker å finne hvilke faktorer som har betydning for livskvaliteten til mennesker som har Tourettes syndrom. Livskvalitet forstås som både subjektive vurderinger ...