Hide metadata

dc.date.accessioned2018-04-02T14:14:26Z
dc.date.available2018-04-02T14:14:26Z
dc.date.created2016-08-15T13:32:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBekkedal, Tarjei . Investeringstraktater med investor-stat tvisteløsning (ISDS) - i strid med Grunnloven?. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 2016, 55(6), 331-352
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61370
dc.description.abstractI 2015 fremla regjeringen et utkast til norsk modellavtale for bilaterale investeringstraktater med voldgiftsklausul. Et viktig siktemål bak arbeidet med modellavtalen er at Norges løsning også skal kunne danne basis for felles EFTA-posisjoner. Senere har EU-kommisjonen signalisert at den vil forkaste voldgift som tvisteløsningsmekanisme i bilaterale handelsavtaler sluttet av EU. Artikkelen viser hvorfor voldgift er lite egnet som tvisteløsningsmekanisme i avanserte bilaterale handelsavtaler. En slik ordning vil stå i et spenningsforhold til Grunnloven § 75 og § 121 om Stortingets lovgivende og grunnlovgivende myndighet, Grunnloven § 92 om vernet av menneskerettighetene og verdiparagrafen i Grunnloven § 2.en_US
dc.languageNO
dc.titleInvesteringstraktater med investor-stat tvisteløsning (ISDS) - i strid med Grunnloven?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorBekkedal, Tarjei
cristin.unitcode185,12,4,0
cristin.unitnameNordisk institutt for sjørett
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpreprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1372823
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift&rft.volume=55&rft.spage=331&rft.date=2016
dc.identifier.jtitleLov og rett: Norsk juridisk tidsskrift
dc.identifier.volume55
dc.identifier.issue6
dc.identifier.startpage331
dc.identifier.endpage352
dc.identifier.urnURN:NBN:no-63988
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.source.issn0024-6980
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61370/2/Pre-print%2Bversjon%2B-%2Binvesteringstraktater%2Bi%2Bstrid%2Bmed%2BGrunnloven.pdf
dc.type.versionSubmittedVersion
dc.relation.projectNFR/238017


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata