Hide metadata

dc.contributor.authorThorseth, Ingrid Endresen
dc.date.accessioned2018-03-29T22:00:16Z
dc.date.available2018-03-29T22:00:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationThorseth, Ingrid Endresen. Traditional, Digital and Networking: Where are jobs advertised and where are job seekers turning when looking for available jobs in Norway today?. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61359
dc.description.abstractDenne masteroppgåva ser på kvar jobbar vert utlyste, og kva kanalar ein kan bruke til dette formålet. Likevel så er fokuset for denne oppgåva å kartlegge kvar kandidatar ser etter jobbar, og følgande spørsmål det vil verte retta søkelys på: Bruker bedrifter dei beste kanalane for å få tak i talenta dei leiter etter, og følger dei med på korleis medievanane til folk har forandra seg? I denne masteroppgåva har eg sett på forskning på kvar jobbar vert utlyste, og kva kanalar jobbsøkjarar bruker for å finne jobbar i både inn- og utland. I tillegg har eg intervjua to bedrifter som rekrutterer elektroingeniørar. Eg har dessutan intervjua fem studentar som studerer elektroingeniørfag, og fem elektroingeniørar med seniorkompetanse. Trykte aviser har tradisjonelt sett vore ein viktig distributør av ledige jobbar. Forskinga som vert presentert i denne oppgåva, viser at bedrifter framleis bruker denne kanalen til å lyse ut jobbar. Funna mine derimot, viser at denne type medium ikkje lenger er ein populær kanal å bruke for jobbsøkjarar. Kandidatar bruker i staden sine to ”nett”: Internett og sine sosiale/profesjonelle nettverk i jakta på ny jobb. Funna mine, saman med anna forsking, viser at i Norge er FINN.no ein viktig kanal for å finne jobbar. Sjølv om det er tilnærma like mange stillingar utlyste på NAV.no, er ikkje denne sida ein like populær stad å leite etter jobbar. Dette vil også vere eit område for diskusjon. Funna mine viser også at jobbsøkjarar bruker vennar, familie og bekjente for å finne jobbar, og mange norske bedrifter gjer ikkje stillingane sine offentlege. Spørsmål rundt denne problemstillinga vil også verte diskuterte.eng
dc.language.isoeng
dc.subjectjobbsøking
dc.subjectMedia
dc.subjectjob searching
dc.subjectnetworking
dc.subjectHR
dc.subjectmedievitenskap
dc.subjectnewspapers
dc.subjectHuman Resources
dc.subjectemployer branding
dc.subjectmedia science
dc.subjectInternett
dc.subjectsosiale medier
dc.subjectaviser
dc.subjectInternet
dc.subjectsocial media
dc.subjectnettverk
dc.titleTraditional, Digital and Networking: Where are jobs advertised and where are job seekers turning when looking for available jobs in Norway today?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-03-29T22:00:16Z
dc.creator.authorThorseth, Ingrid Endresen
dc.date.embargoenddate3018-04-03
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-63970
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61359/1/Master-thesis--171217--Ingrid-Thorseth.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata