Hide metadata

dc.date.accessioned2017-01-16T08:37:54Z
dc.date.available2017-01-16T08:37:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/53529
dc.description.abstractProblemstilling: Psykiske lidelser er vanlige i befolkningen, og er dokumentert å påvirke atferd, kognisjon og psykisk funksjon. Dette kan føre til nedsatt evne til å kjøre bil, og sjåfører med en psykisk lidelse kan derfor utgjøre en trafikkrisiko. Det er observert at førerkortvurdering ikke blir praktisert ved psykiatrisk akuttavdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS). Denne oppgaven beskriver innføringen av tiltak som vil kunne bidra til å øke andelen pasienter som får utført førerkortvurdering. Kunnskapsgrunnlag: Kunnskapsgrunnlaget er delt i et juridisk og et medisinsk/trafikkfaglig kunnskapsgrunnlag. Førstnevnte består av Helsepersonelloven, Vegtrafikkloven og Førerkortforskriften med veileder, hvor det 1. oktober 2016 trådte i kraft endringer med nye og mer spesifiserte helsekrav for å gi en mer enhetlig praksis. Det finnes en begrenset mengde oppsummert forskning på trafikal atferd ved psykiske lidelser. Dagens praksis, tiltak og kvalitetsindikatorer: Det er ingen rutine for utføring av førerkortvurderinger ved psykiatrisk akuttavdeling på LDS, og vi antar dette gjøres i liten grad. Våre praksisendringstiltak innebærer blant annet innføring av skrevne prosedyrer, endring av innkomstjournal- og epikrisemal og opplæring av ansatte. Prosjektets resultatindikator er andel aktuelle pasienter som har fått utført førerkortvurderinger. Ledelse og organisering: Prosjektleder bør være en overlege ved avdelingen. Deltakere er samtlige helsepersonell ved avdelingen. Effekten av innførte tiltak evalueres annenhver måned i startfasen, med mulighet for å innføre ytterligere tiltak ved behov. Den største utfordringen antar vi er enkeltlegers holdninger og vilje til å endre praksis, grunnet en vanskelig dobbeltrolle og ressursbruk. Dette kan håndteres med bevisstgjøring av viktigheten av endringen, internopplæring med kasus og diskusjon av praktiske utfordringer, og inkludering av helsepersonell i utarbeidelsen av endringen. Konklusjon: Kartlegging av førerkortstatus og vurdering av førerevne bør være en del av arbeidet ved en akuttpsykiatrisk avdeling. Implementeringen av endringsprosjektet er lite ressurskrevende. Vi anbefaler at prosjektet gjennomføres, både av hensyn til lovverkets krav og trafikksikkerheten.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleFørerkortvurdering i akuttpsykiatrien. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved psykiatrisk akuttavdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorAftab, Friha
dc.creator.authorvon Düring, Marit Elizabeth
dc.creator.authorGamst, Nikoline Helmli
dc.creator.authorHassfjell, Christina
dc.creator.authorHeskje, Lars Åge
dc.creator.authorIghani, Amit
dc.creator.authorJæger, Marie Hoftun
dc.creator.authorMariampillai, Julian Eek
dc.identifier.urnURN:NBN:no-56726
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53529/1/K9-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata