Now showing items 1-20 of 359

 • Sandemose, Anja Viker; Gustavsen, Alice; Mauritzen, Guri Merete; Strickert, Toril Munthe; Chiu, Christine; Heggren, Tonje Maine Michelsen (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Bakgrunn og kunnskapsgrunnlag: Venøs tromboembolisme inkluderer dyp venetrombose og lungeemboli. Det har blitt vist at fatale lungeembolier står for 7-10 % av all sykehusrelatert død og at majoriteten av disse er innlagt ...
 • Foss, Cecilie; Smalsvik, Elisabeth; Bjånes, Gro Danstorp; Wiggen, Nina Irene; Schreiner, Linn Therese; Tibballs, Kathrine Louisa Bø (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Norvard, Espen; Berge, Trygve; Haugsbø, Erik Sole; Berntsen, Bjarne Alexander; Kase, Marte Tranheim; Gerdevåg, Josefin (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Andersen, Ruben; Linde, Elisabeth Darius; Stephan, Anneken; Fjeldstad, Silje; Skjellegrind, Erik Kjesbu; Abbas, Atif (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Sandvig, Heidi Vihovde; Kristensen, Geir Haugland; Fauske, Berit; Laulainen, Eevamaria; Ulimoen, Ida Collett; Livik, Trine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Sammendrag: Prosjektet er begrenset til akuttmottaket ved Akershus Universitetssykehus. Hypotesen vår før prosjektstart var at rektaltermometer er bedre til å påvise feber enn øretermometer. Likevel er vår erfaring at ...
 • Heatta, Anne Maddji; Elnes, Anniken Riise; Reime, Lars; Kvalheim, Anders; Ramay, Saira; Sajadian, Somyeh (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Andersen, Marthe; Bentsen, Annette; Schille, Eirin; Sørensen, Stein Ove Brunvoll; Latif, Fahim; Andersson, Thea (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Grønvold, Bjørn Christer; Hornstuen, Marit; Lao, Irene Nathalie; Holmsen, Steinar; Bergland, Jonas Kinge (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Slag er i dag den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge, og hvert år rammes rundt 15000 personer. De overlevende sitter igjen med varierende grader av sekveler, alt fra minimal funksjonsnedsettelse, til å være fullstendig ...
 • Larsen, Astrid Øyen; Elvebakk, Ole; Bækkelund, Siri; Dalen, Gunnar; Bjerke, Lene Katrine; Hautois, Gregory (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Fall hos eldre er et vanlig problem som fører til skader med høy morbiditet og mortalitet, og står for 20-30 % av alle skaderelaterte sykehusinnleggelser. De trenger gjerne mer intensiv oppfølging av hjemmetjeneste eller ...
 • Gløersen, Katia Yvonne; Næss, Cathrine Hetty; Jensen, Kerstin Rebecka; Frydenlund, Didrik Søli; Rizvi, Syed Mohammad Husain; Risbakk, Cecilie Drivflaadt (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Kristensen, Atle; Korslund, Johanne; Hamre, Carl Fredrik Bonnevie; Aunmo, Ulf Erik Ebne; Karlstad, Elisabeth; Aarseth, Einar Gilje (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Storstein, Jørgen; Njerve, Ida Unhammer; Valeur, Hanne Støre; Gustavsen, Marte Wendel; Taymur, Cuma (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Næss, Sigrid; Egge, Kjetil Hagene; Røkkum, Henrik; Engen, Eivind Henrik; Moaddab, Hasina; Berg-Hansen, Grim Otto (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Bakgrunn/emne. Influensa er en vanlig sykdom. Hos risikopasienter, det vil si personer over 65 år, diabetikere, voksne og barn med kronisk hjerte- og lungesykdom, kronisk nyresykdom og mennesker med nedsatt infeksjonsforsvar, ...
 • Lund-Kordahl, Inger; Flaten, Camilla Lien; Dahl, Rune; Toft, Karin Hellebostad; Agdestein, Benedicte; Volden, Stine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Persson, Cathrine; Jegstad, Håkon Brække; Nguyen, van Tho; Morgas, Dina Edvarda Thomassen; Langlo, Malin Fredholm; Svendsen, Margrethe (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Bakgrunn/emne Det terapeutiske vinduet ved behandling med warfarin er relativt smalt, og krever hyppige kontroller av INR. Konsekvensene av å være utenfor terapeutisk nivå kan være trombose eller blødning. Av de 82000 som ...
 • Askeland, Ragnhild; Krogseth, Maria; Søraas, Ingrid Cathrine Vasli; Omrani, Shifteh; Engvik, Steinar; Baarøy, Tor-William (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  BAKGRUNN Det eksisterer mange ulike retningslinjer for kor lang antibiotikabehandling av samfunnserverva pneumoni (SEP) i sjukehus bør vera. Kortare behandlingstid vil kunna ha fordeler økonomisk, helsemessig og med høve ...
 • Svendsen, Gro Amundsen; Kostov, Konstantin Hrisimirov; Andersen, Erik Hanstein; Pillgram, Magnus; Bredal, Ingvild; Evjen, Henrik (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Røyking koster samfunnet mye både økonomisk og helsemessig. Ved hjelp av enkle tiltak kan primærhelsetjenesten bidra til å hjelpe pasienter med røykeavvenning. Forbedringspotensialet på de ulike legekontorene er stort, og ...
 • Aanensen, Mai Sasaki; Wilskow, Marit Bjørnå; Ellingsrud, Ingvild Birgitte; Sørensen, Lasse; Schjander-Larsen, Kristin; Engebretsen, Siri; Balasingham, Bavan Grishabavan; Grimsrud, Monica Bjørnskau (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Bakgrunn: Per- og postoperative komplikasjoner skjer ved alle sykehus, og en del av disse kunne vært unngått. Verdens helseorganisajon (WHO) har på bakgrunn av dette utarbeidet standardiserte prosedyrer for å redusere slike ...
 • Pedersen, Tor Erlend; Aarseth, Marit Granholm; Standal, Kjersti Kamilla; Wigaard, Elisabet; Sørensen, Frøydis; West, Monja; Kevelj, Aida (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Vi har tatt for oss bruken av daglige journalnotater på inneliggende pasienter ved hjertemedisinsk overvåking på Rikshospitalet, og hvordan denne kunne forbedres. Bakgrunnen for problemstillingen var et ønske fra ...
 • Ryg, Una; Hansen, Lars Erik; Liverød, Mona; Berner, Kjetil; Tonga, Marie D; Høva, Birgit (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  1. Sammendrag 1.1 Bakgrunn/emne: Temaet for vår KLoK-oppgave er knyttet til legemiddelbehandlingen av eldre mennesker. Foruten høy alder og langtkomne aldersforandringer er mange eldre preget av multimorbiditet, gjerne med ...