Hide metadata

dc.contributor.authorVangbæk, Sille Marie
dc.date.accessioned2014-08-11T22:00:41Z
dc.date.available2016-05-02T22:30:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationVangbæk, Sille Marie. Konsekvensen av å hjelpe. Utbrenthet i barnevernet: En kvantitativ studie av norske forhold. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39786
dc.description.abstractDen foreliggende studien er en del av det pågående prosjektet Stress og psykososiale belastninger: en intervensjonsstudie blant ansatte i barnevernstjenesten , og det benyttede datamaterialet stammer fra pre-testen i dette prosjektet. Formålet med studien var å undersøke om norske barnevernsarbeidere rapporterte symptomer på utbrenthet og hvilke faktorer som var sentrale i forbindelse med utbrenthet hos denne gruppen. Resultatene viste at utvalget hadde en gjennomsnittlig moderat skåre på utbrenthet. Med utgangspunkt i Job Demands-Resources modellen (JD-R) ble det funnet at tilstedeværelse av arbeidskrav og mangel på arbeidsressurser predikerte utbrenthet. Den foreslåtte interaksjonseffekten mellom disse kravene og ressursene var ikke signifikant. Videre ble det undersøkt om det var en forskjell i gjennomsnittsskårer på utbrenthet mellom ulike aldersgrupper. Resultatet viste at det var den mellomste aldersgruppen (31 – 50 år) som hadde den høyeste skåren. Forebyggende tiltak og fremtidig forskning er foreslått på bakgrunn av studiens resultater.nor
dc.language.isonor
dc.subjectUtbrenthet
dc.subjectBarnevernet
dc.subjectArbeidskrav
dc.subjectArbeidsressurser
dc.subjectAlder
dc.titleKonsekvensen av å hjelpe. Utbrenthet i barnevernet: En kvantitativ studie av norske forholdnor
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2014-08-12T22:00:36Z
dc.creator.authorVangbæk, Sille Marie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44592
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39786/1/Masteroppgave-Siv-Andreassen-og-Sille-Marie-Vangbk.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata