Hide metadata

dc.date.accessioned2014-06-02T08:15:53Z
dc.date.available2014-06-02T08:15:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39233
dc.description.abstractBAKGRUNN Bakgrunnen for oppgaven er erfaring med behandling av status epileptikus fra et legevikariat ved Molde Sykehus. Som vikarierende lege opplevdes prosedyrene for behandling av status epileptikus noe forvirrende fordi det forelå ulike prosedyrer på nevrologisk og kirurgisk intensivavdeling og det oppsto svikt i rutinene for å melde pasient overflyttet til kirurgisk intensivavdeling. Vi mener behandlingen av status epileptikus kan forbedres.KUNNSKAPSGRUNNLAG Søk i McMaster Plus med søkeordene «status epilepticus» and «treatment» resulterte i én UpToDate-artikkel1 som gir én GRADE 1A-anbefaling for bruk av lorazepam ved initial behandling av konvulsiv status epileptikus, og én GRADE 1B-anbefaling for påfølgende behandling med fenytoin eller fosfenytoin. Retningslinjene til National Institute for Health and Care Excellence (NICE) og Best Practice samsvarer med anbefalinger i UpToDate. I UpToDate fremkommer det at valproat i økende grad blir brukt som et alternativ til fenytoin/fosfenytoin. DAGENS PRAKSIS, TILTAK OG INDIKATORER Nevrolog ved Molde sykehus tar imot pasienter som innlegges med spørsmål om status epileptikus i akuttmottaket. ABC-tiltak iverksettes og diazepam gis hvis nødvendig. Hvis man ikke klarer å kupere anfallet overflyttes pasienten til kirurgisk intensivavdeling. Vi foreslår å utarbeide en felles prosedyre for behandling av konvulsiv status epileptikus hos voksne på de involverte avdelingene, samt bedre rutinene for melding av pasient til kirurgisk intensivavdeling som tiltak. Vi vil benytte en prosessindikator som måler tiden fra pasienten får administrert diazepam siste gang i akuttmottaket til pasienten mottar antiepileptika på kirurgisk intensivavdeling. Vi vil også benytte en prosessindikator som måler andelen pasienter som får behandling etter ny retningslinje. MÅL, PROSESS, LEDELSE OG ORGANISERING Det konkrete målet for vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er å halvere tiden mellom siste dose diazepam gitt i akuttmottak og første dose antiepileptika gitt på intensivavdelingen til pasienter med status epileptikus innen utgangen av 2014. Vi tok tidlig kontakt med Molde sykehus for å kartlegge deres behov og erfaringen vedrørende problemstillingen. Vi prøvde å ta hensyn til mulige utfordringer vi kunne møte på i implementering av ny prosedyre. Etter gjennomgang av kunnskapsgrunnlag og dialog med sykehuset kom vi frem til et forslag for egnete felles prosedyren for alle avdelinger. KONKLUSJON Vi har forsøkt å lage en prosedyre for behandling av status epileptikus fundert på beste tilgjengelig dokumentasjon, samt en plan for implementering, kvalitetskontroll og etterlevelse av ny prosedyre. Sykehuset har vist interesse for å utarbeide en felles retningslinje og har vært med i diskusjonen av innholdet i retningslinjen. Vår konklusjon er at implementering av en ny felles oppdatert retningslinje er mulig, gjennomførbart og med på å forbedre behandlingen av voksne pasienter med konvulsive status epileptikus anfall ved Molde Sykehus.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleImplementering av oppdaterte retningslinjer for behandling av vedvarende konvulsiv status epileptikus hos voksne ved Molde sykehusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorMecinaj, Alban
dc.creator.authorInnerdal, Mari
dc.creator.authorRudi, Eli
dc.creator.authorKrüger, Mathias
dc.creator.authorSamuelsen, Jens-Øyvind
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44122
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39233/1/KLOK-K-5.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata