Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-27T12:13:27Z
dc.date.available2014-03-27T12:13:27Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-12-14en_US
dc.identifier.citationArntzen, Cathrine. Det som skjer i mellom. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35190
dc.description.abstractI denne studien undersøkes UmVs arbeid for å styrke unge domfeltes evne og vilje til å unngå kriminalitet i fremtiden ved å analysere hvordan deltakelse gjøres i samtaler mellom ungdommene og de ansatte. Studien har sitt utgangspunkt i tidligere studier som viser at UmV oppnår gode resultater i sitt arbeid med unge domfelte. Og i beskrivelser av UmVs metode eller fremgangsmåte som fokuserer på viktigheten av kvaliteter ved kommunikasjonen med og relasjon til de ansatte for ungdommenes læring og engasjement i endringsprosessen. I denne undersøkelsen vil beskrivelser av hva de ansatte gjør forankres i en analyse av konkrete handlinger i samtaler mellom de ansatte og ungdommene. Med utgangspunkt i Rogoffs (2003, 2008) forståelse av utvikling som endret deltakelse i sosiokulturelle aktiviteter undersøkes dimensjoner ved deltakelse i en bestemt aktivitet; tematiske samtaler. Analysen av deltakelse gjøres med utgangspunkt i begreper og analyseverktøy hentet fra samtaleanalyse og initiativ og responsanalyse, som er metoder for å analysere relasjonen mellom de enkelte bidrag til dialoger. Med utgangspunkt i Linells (2009) teori om kommunikative prosjekter beskrives samtalens aktiviteter og relasjonen mellom den ansattes handlinger og ungdommenes deltakelse i de aktuelle aktiviteter. Studien viser at det er samsvar mellom det de ansatte sier at de gjør, og hva de faktisk gjør i samtaler med ungdommene. De ansatte sier at de jobber aktivt med å stimulere ungdommenes engasjement i endringsprosessen gjennom å inkludere og involvere dem i interaksjon. I samtalene gjøres dette med forskjellige handlinger: gjennom å ta utgangspunkt i ungdommens perspektiv og forståelser etablerer den ansatte en jevnbyrdig relasjon til ungdommen, og viser respekt for ungdommen ved å verdsette den kunnskap og erfaring han har med seg inn i samtalen. Den ansatte orienterer seg så mot å lære ungdommen bestemte begreper og måter å tenke på. Gjennom å forankre abstrakte begreper og forklaringer i konkrete eksempler som er kjent for ungdommen og gjennom å forklare det abstrakte på en måte som gjør det mindre fremmed, viser den ansatte at han har fokus på å involvere og inkludere ungdommen i utviklingen av nye forståelser. Samtalens begreper og temaer forklares på en måte som er tilgjengelig, og som gjør det mulig for ungdommen å engasjere seg eller delta aktivt. Den ansatte oppfordrer videre ungdommen til å bruke de begreper og forståelser de har utviklet i samtalen for å reflektere over problemstillinger i eget liv, gjennom å guide ungdommen med spørsmål, eksempler og tolkninger og ved å verdsette selvstendige bidrag og refleksjoner fra ungdommen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDet som skjer i mellom : En studie av deltakelse i samtaler mellom unge domfelte og ansatte i Ungdom mot Volden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-03-17en_US
dc.creator.authorArntzen, Cathrineen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Arntzen, Cathrine&rft.title=Det som skjer i mellom&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33710en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo174402en_US
dc.contributor.supervisorAstri Heen Wolden_US
dc.identifier.bibsys141594608en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35190/1/ArntzenxMaster.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata