Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-21T12:07:12Z
dc.date.available2013-03-21T12:07:12Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-12-28en_US
dc.identifier.citationMienna, Guro Knutsen, , , , , , Hauge, Tobias, , , , , , Drivenes, Thea Lillemoen, , , , , , Rebni, Pål Georg, , , , , , Strand, Lars Sundl, , , , , , Vennesland, Nora, , , , , , Holst, Silvia Gomez, , , , , , . Behandling av skabb ved Helsesenteret for papirløse immigranter. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/34506
dc.description.abstractProblemstilling: Kan innføring av nye prosedyrer for behandling av skabb redusere forekomst og begrense utbredelse ved Helsesenteret for papirløse immigranter? Bakgrunn: Insidensen av skabb og oppfølgingen av pasienter med skabb ble kartlagt ved hjelp av spørreskjemaer sendt ut til legene som arbeider ved helsesenteret. Resultatet av spørreundersøkelsen viste en anslått insidens på 52-­59 tilfeller av skabb i årets 10 første måneder, hovedsakelig menn fra Afghanistan. Det ble videre avdekket variasjon i håndteringen av skabb ved helsesenteret og at det ikke fantes klare retningslinjer for hvordan pasientene skulle håndteres. Det fremkom også at nære asymptomatiske kontakter bare sporadisk ble behandlet. Kunnskapsgrunnlag: Pasienter med skabb bør behandles for å lette symptomer og for å hindre videre smitte. Det er viktig å behandle alle symptomatiske og asymptomatiske i samme husstand samtidig. Permethrin 5%-­krem og ivermectin-­tabletter er like effektive behandlingsalternativer. Tiltak: Vi har utarbeidet skriftlige prosedyrer for både leger og sykepleiere som arbeider ved helsesenteret. Prosedyren går ut på at diagnostiserte pasienter og nære relasjoner behandles med permethrin 5%-krem, som appliseres x 1. I tillegg får pasientene muntlig og skriftlig informasjon vedrørende behandling. Kvalitetsindikatorer: Vi velger å ha tre indikatorer for å måle forbedring; én prosess-­ og to resultatindikatorer. Prosessindikatoren vil være en ny spørreundersøkelsen blant leger etter ett år for å se hvor mange av legene som følger prosedyren. Den første resultatindikatoren går ut på å se hvor stor andel av de utdelte skrivene som kommer tilbake. Dette vil være et uttrykk for hvor mange av de asymptomatiske kontaktene som får behandling. Den andre resultatindikatoren vil være å telle opp antall tilfeller av skabb etter ett år. Konklusjon: Innføring av denne prosedyren vil forhåpentligvis redusere forekomst og begrense utbredelse av skabb ved helsesenteret. Ved å behandle pasienter i den asymptomatiske fasen vil man kunne unngå klinisk sykdom og symptomer hos den enkelte pasient. I tillegg vil man redusere sannsynligheten for videre smitte.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBehandling av skabb ved Helsesenteret for papirløse immigranter : Kan innføring av nye prosedyrer for behandling av skabb redusere forekomst og hindre nye utbrudd i fremtiden?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2013-03-20en_US
dc.creator.authorMienna, Guro Knutsenen_US
dc.creator.authorHauge, Tobiasen_US
dc.creator.authorDrivenes, Thea Lillemoenen_US
dc.creator.authorRebni, Pål Georgen_US
dc.creator.authorStrand, Lars Sundlen_US
dc.creator.authorVennesland, Noraen_US
dc.creator.authorHolst, Silvia Gomezen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Mienna, Guro Knutsen&rft.au=Hauge, Tobias&rft.au=Drivenes, Thea Lillemoen&rft.au=Rebni, Pål Georg&rft.au=Strand, Lars Sundl&rft.au=Vennesland, Nora&rft.au=Holst, Silvia Gomez&rft.title=Behandling av skabb ved Helsesenteret for papirløse immigranter&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33271en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo174800en_US
dc.contributor.supervisorPer Vandviken_US
dc.identifier.bibsys130854271en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34506/2/ProsjektoppgaveKLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata