Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:46:26Z
dc.date.available2013-03-12T12:46:26Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-06-22en_US
dc.identifier.citationTollefsen, Hanne Fredlund, , , , , Dyrberg, Andreas, , , , , Eikeseth, Joachim, , , , , Romsdal, Andreas Saga, , , , , Mikkelsen, Martin Lerstang, , , , , Moganadas, Sangeetha, , , , , . Bedre medisinkurveføring. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29943
dc.description.abstractKLoK-oppgaven på 11. semester ved Det medisinske fakultet i Oslo innebærer å planlegge et prosjekt der man har som mål å forbedre et område innen helsesektoren. Som medisinstudenter på siste året har vi erfart at standardene for føring av medisinkurver varierer mellom sykehus, og avdelinger innen samme sykehus. Vi legger prosjektet til sengeposten ved kardiologisk avdeling Rikshospitalet, OUS. Her vil vi forsøke å redusere antall medisinkurveføringsfeil ved å innføre nye lokale retningslinjer for korrekt kurveføring. Vi har sett nærmere på hvordan mangelfull kurveføring kan medføre feilmedisinering, og i verste fall legemiddelskade. Vi har innhentet kunnskap ved å søke i McMaster Plus, Tidsskriftet for Den norske legeforening og på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider. Her har vi også funnet data som sier noe om antatt effekt ved forskjellige tiltak rettet mot bedre medisinkurveføring. Det er gjort minst to store studier av feilmedisinering i Norge, hvorav begge studiene påpeker at feil kurveføring er et faktisk problem. Til organiseringen av prosjektet har vi benyttet lærdom fra John P. Kotter, og hans artikkel ”Leading Change: Why Transformation Efforts Fail”, samt forbedringsmodellen med tilhørende PUKK-sirkel. Vi ser for oss at det settes ned en prosjektgruppe som skal utarbeide de endelige retningslinjene. Retningslinjene ønsker vi at skal basere seg på kunnskapsgrunnlaget, hvilke kurveføringsfeil de finner ved sengeposten, og på tilbakemeldinger fra leger og sykepleiere ved sengeposten. Prosjektet vil bli evaluert ved å telle feil i et bestemt antall medisinkurver før prosjektstart, og etter at tiltaket er iverksatt. Vi konkluderer med at vårt prosjekt bør gjennomføres. Det er godt dokumentert i litteraturen at bedre medisinkurveføring medfører færre legemiddelskader. Derfor vil prosjektet sannsynligvis være kostnadseffektivt for sengeposten, ettersom legemiddelskader fører til flere liggedøgn på sykehus for de som rammes.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleBedre medisinkurveføringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2012-08-21en_US
dc.creator.authorTollefsen, Hanne Fredlunden_US
dc.creator.authorDyrberg, Andreasen_US
dc.creator.authorEikeseth, Joachimen_US
dc.creator.authorRomsdal, Andreas Sagaen_US
dc.creator.authorMikkelsen, Martin Lerstangen_US
dc.creator.authorMoganadas, Sangeethaen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Tollefsen, Hanne Fredlund&rft.au=Dyrberg, Andreas&rft.au=Eikeseth, Joachim&rft.au=Romsdal, Andreas Saga&rft.au=Mikkelsen, Martin Lerstang&rft.au=Moganadas, Sangeetha&rft.title=Bedre medisinkurveføring&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31344en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo166759en_US
dc.contributor.supervisorPer Vandviken_US
dc.identifier.bibsys122406672en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29943/2/KLoK_prosjektoppgaveK12.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata