Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-27T10:47:43Z
dc.date.available2013-06-27T10:47:43Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-08-25en_US
dc.identifier.citationAanerød, Idun Stenhammer, Andersen, Einar, Vatn, Audun Svendsen, Sharma, Varun Kumar, Høeg, Anne Lill, Torp, Line, Dhayyat, Adam. Implementering av et forbedringsprosjekt for å redusere perineale rupturer av grad 3 og 4 ved vaginale fødsler på AHUS. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/29908
dc.description.abstractBakgrunn I 2006 utkom en Nasjonal handlingsplan med mål om å redusere antall skader av analsfinkeren i forbindelse med fødsler i Norge. Akershus Universitetsykehus (AHUS) ligger fremdeles høyt når det gjelder andelen sfinkterrupturer. Vi mener det er på tide med et kvalitetsforbedringsprosjekt for å redusere andelen sfinkterskader. Kunnskapsgrunnlag Om lag 2% av norske kvinner opplever å skade analsfinkteren under vaginal fødsel og mange får plager med vedvarende smerter og anal inkontinens. To studier har demonstrert en nedgang av andelen sfinkterskader etter implementering av følgende tiltakspakke: 1) Senke hastigheten av fødselen av hodet og bruke et modifisert Ritgens håndgrep 2) Instruere den fødende til ikke å presse når hodet fødes 3) Episiotomi kun ved klininsk indikasjon, og da lateral eller mediolateral episiotomi 4) La den fødende gå fritt under fødselen, men under de siste minuttene finne en posisjon der perineum lett kan observeres. Tiltakspakken samlet sett ser ut til å ha effekt, men evidensgrunnlaget for hver av enkeltkomponentene varierer. Tiltak, kvalitetsindikator og metode Vi vil implementere tiltakspakken gjennom en 8 ukers periode med teori og aktiv opptrening av ressursbrukere. Videre gis opplæring til og oppfølging av resten av personalet. Prosessindikator vil være en avkrysningsliste for fullført trening, mens resultatindikator vil være andelen sfinkterrupturer grad 3 og 4. Organisering/ledelse Det ansettes en ekstern jordmor, med kunnskap om og erfaring med de nye prosedyrene vi ønsker å innføre, for en 2 månedersperiode. Denne sørger for opplæring av alle ansatte, og også av ”ressursjordmødre” som skal ha ansvar for videre oppfølging av de nye retningslinjene i avdelingen. Opplæringen består av trening på en bekkenmodell, samt aktiv ”hands-on”veiledning inne på fødestuene. Vurdering Tiltakspakken ble vurdert med tanke på helsegevinst i forhold til investering av ressurser. Dette for å ta stilling til om dette forbedringsprosjektet er å anbefale for å redusere antallet analsfinkterrupturer på AHUS. Kunnskapsgrunnlag for tiltakspakken viser en klinisk signifikant effekt mhp reduksjon av analsfinkterrupturer. Da en implementering av et slikt handlingstiltak kun krever relativt begrensende investeringsressurser i form av utgifter og personell, vil vi følgelig være av den oppfatning at innføring av aktuell tiltakspakke er fordelaktig. Grunnet at handlingspakken er relativ enkel å implementere, har vi en forventning om at dette prosjektet kan bidra til bedre helse blant fødende kvinner ved AHUS.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleImplementering av et forbedringsprosjekt for å redusere perineale rupturer av grad 3 og 4 ved vaginale fødsler på AHUSen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2013-06-21en_US
dc.creator.authorAanerød, Idun Stenhammeren_US
dc.creator.authorAndersen, Einaren_US
dc.creator.authorVatn, Audun Svendsenen_US
dc.creator.authorSharma, Varun Kumaren_US
dc.creator.authorHøeg, Anne Lillen_US
dc.creator.authorTorp, Lineen_US
dc.creator.authorDhayyat, Adamen_US
dc.subject.nsiVDP::700en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Aanerød, Idun Stenhammer&rft.au=Andersen, Einar&rft.au=Vatn, Audun Svendsen&rft.au=Sharma, Varun Kumar&rft.au=Høeg, Anne Lill&rft.au=Torp, Line&rft.au=Dhayyat, Adam&rft.title=Implementering av et forbedringsprosjekt for å redusere perineale rupturer av grad 3 og 4 ved vaginale fødsler på AHUS&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29883en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.duo134375en_US
dc.contributor.supervisorGulbrandsen, Pålen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29908/1/KLoKxoppgavexK-13xV06.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata