Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:06:59Z
dc.date.available2013-03-12T12:06:59Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-27en_US
dc.identifier.citationEldnes, Kristin Breivik. Å sette ramme på bildet. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27755
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på hvordan tolkningsrammebegrepet kan være med og forklare relasjonen mellom kommunikatører og journalister. I lys av de siste årenes utvikling med profesjonalisering på kommunikasjonsfagområdet har jeg intervjuet tre kommunikatører, som av norske journalister i en undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Aalund er plukket ut som ekstra dyktige. Disse tre er Guri Wormdal fra Netcom, Anne Grete Ellingsen fra Norwegian og Ole Kristian Lunde fra Orkla. I intervjuene ble det også nevnt noen spesifikke saker fra mediene, som også er brukt i analysen. Tolkningsrammer kan ses på som måten et budskap er presentert; vinkling, innramming, bakgrunn eller avgrensning. I empirigrunnlaget har jeg identifisert fire hovedfunn for hvordan tolkningsrammebegrepet kan belyse relasjonen mellom kommunikatør og journalist; (1) forståelse, (2) forutsetninger, (3) forberedelse og formidling samt (4) kontroll. Disse fire faktorene kan plasseres i en behovspyramide fra bunn til topp, der de første lagene danner grunnlag for de øvrige.nor
dc.description.abstractThis dissertation aims to explain how the use of the framing concept can help reaching a better understanding of the relationship between communicators and journalists. Following the professionalization of the communication discipline in recent years', I have interviewed three communicators, selected by Norwegian journalists as especially skilled in a survey conducted by research company Aalund. These three are Guri Wormdal from Netcom, Anne Grete Ellingsen from Norwegian and Ole Kristian Lunde from Orkla. In the interviews, some specific cases from the media were mentioned, which were also used in the analysis. The framing concept can be seen as the way a message is presented; the angle it’s presented from, the “wrapping”, the background, or the boundaries. In the empirical data, I have identified four main findings where the framing concept can further explain the relationship between communicator and journalist; (1) understanding, (2) prerequisites, (3) preparation and dissemination, and (4) control. These four factors can be placed in a hierarchy of needs, from bottom to top, where the first layer forms the basis for the others.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleÅ sette ramme på bildeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-13en_US
dc.creator.authorEldnes, Kristin Breiviken_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Eldnes, Kristin Breivik&rft.title=Å sette ramme på bildet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22957en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo92320en_US
dc.contributor.supervisorØyvind Ihlenen_US
dc.identifier.bibsys093504853en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27755/1/090525xMasteroppgave_FINALxKristin.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata