Now showing items 1-1 of 1

  • Knapstad, Ida Nygård (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Tema for oppgaven er 22. juli i samfunnsfagundervisningen i videregående skole, hvor læreres bruk av 22. juli, og hvordan de begrunner denne bruken blir undersøkt. Behandling av 11. september i samfunnsfagundervisningen i ...