Now showing items 1-1 of 1

  • Vangen, Maria Anda (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    Lese- og skrivevansker kan få konsekvenser for elevers fremtid, da manglende lese- og skrivekompetanse kan påvirke på både utdannelse og muligheter på arbeidsmarkedet (Boetsch, Green & Pennington, 1996). Det argumenteres ...