Now showing items 1-1 of 1

  • Løberg, Vigdis; Takle, Herfinn (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Bakgrunn for val av oppgåve: I mange år har vi hatt ulike rollar i skuleverket. No arbeider ein av oss i Pedagogisk-psykologisk teneste, medan den andre er spesialpedagogisk koordinator på ein vidaregåande skule. Med ...