Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-27T12:13:38Z
dc.date.available2014-03-27T12:13:38Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-12-12en_US
dc.identifier.citationRydning, Lillian, Andersen, Ole-Christian. De skjulte overgriperne: . Hovedoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/18153
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke hvilke psykologiske og samfunnsmessige mekanismer som bidrar til hemmelighold og mørketall forbundet med overgrep begått av kvinner. Studien gjør dette ved å kartlegge fagpersoners erfaringer med observerte årsaker til redusert eller manglende videreformidling hos personer som er utsatt for slike overgrep. Det undersøkes også hvordan overgripers kjønn påvirker de utsattes psykiske og emosjonelle reaksjoner på overgrepene. Det ble gjennomført semistrukturerte dybdeintervjuer for å kartlegge erfaringene til et utvalg på 16 fagpersoner, som i sin yrkesrolle har hatt utsatte for kvinnelige overgripere i terapi eller terapilignende situasjoner. En transendental fenomenologisk tilnærming ble brukt for å kode og analysere dataene, og viste at årsakene til hemmelighold som fremgikk fra datamaterialet kunne organiseres i tre hovedkategorier: Mekanismer på samfunnsnivå, mekanismer relatert til den kvinnelige overgriperen og mekanismer som hovedsaklig er relatert til den utsatte. Funnene viser hvordan mekanismer på alle disse tre nivåene kan hindre personer som har opplevd overgrep fra kvinner i å fortelle om overgrepene til andre, samt i å anmelde dem og eventuelt søke nødvendig behandling. Mekanismene gjør det også vanskelig for utenforstående å få øye på overgrep begått av kvinner. I tillegg indikerer funnene at utsatte for kvinnelige overgripere rapporterer de samme årsakene til hemmelighold som utsatte for mannlige overgripere, men at potensielle tilleggsbelastninger kan melde seg i større grad for denne gruppen. Disse tilleggsbelastningene kan gjøre overgrep fra kvinner ekstra vanskelig for de utsatte å sette ord på og videreformidle. I diskusjonen organiserer resultatene i en tentativ tabell, som oppsummerer noen av våre viktigste funn. Den foreslår også et mulig samspill mellom flere av mekanismene som informantene har erfart som sentrale bak hemmelighold av overgrep fra kvinner. Deretter diskuteres enkelte sentrale sider ved denne tabellen i lys av empiri på området. Implikasjonene av studien kan være økt kunnskap om hvordan man kan møte utsatte for kvinnelige overgripere på en bedre måte i en terapeutisk setting.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDe skjulte overgriperne: : Fagpersoners erfaringer i samtaler med utsatte for kvinner som begår seksuelle overgrepen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-03-18en_US
dc.creator.authorRydning, Lillianen_US
dc.creator.authorAndersen, Ole-Christianen_US
dc.subject.nsiVDP::260en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rydning, Lillian&rft.au=Andersen, Ole-Christian&rft.title=De skjulte overgriperne: &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30658en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo146675en_US
dc.contributor.supervisorEllen Wessel og Thore Langfeldten_US
dc.identifier.bibsys123746019en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18153/1/Dexskjulte.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata