Hide metadata

dc.contributor.authorHouben, Katerina
dc.date.accessioned2019-09-09T23:47:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHouben, Katerina. Russland på norsk. Russlandsdekningen i syv norske aviser i perioden 2009-2016. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70199
dc.description.abstractDenne oppgaven er en todelt studie av Russlandsdekningen i syv norske aviser i perioden 2009-2016, som også inneholder en større teoretisk diskusjon om årsakene til bias og negativitet i mediene. Den første delstudien er en kvantitativ innholdsanalyse som undersøker i hvilken grad dekningen preges av tematisk ensidighet og negativitet. Den andre delstudien er en kvalitativ casestudie som undersøker hvilke tolkningsrammene som tas i bruk av de samme avisene når de beskriver Tyrkias nedskyting av et russisk fly i november 2015, en analyse som gjennomføres ved hjelp av Robert Entmans (1991) modell. Funnene viser at mediebildet tematisk sett er ganske sammensatt, og at stoffmiksen varierer mellom avisene. Den negative tone er tilstede i halvparten av artiklene hvis vi ser på alle avisene, sjangrene og temaene under ett, men negativiteten varierer betydelig mellom ulike aviser, sjangre og temaer, samt at det observeres endringer over tid. Kompleksiteten i problemstillingen illustreres også ved funnene i rammestudien som peker på at ulike aviser bruker ulike tolkningsrammer for å presentere og fortolke en og samme utenrikspolitisk hendelse.nob
dc.description.abstractThis thesis consists of two studies which both are focused on the media coverage of Russia by seven Norwegian newspapers in 2009-2016. The first study is a quantitative content analysis measuring to which extent the media coverage can be described as thematically one-sided and / or negative. The second study is a qualititatve framing analysis of a case which shows how Tyrkia’s shotdown of a Russian plane in November 2015 is framed by the Norwegian newspapers. This analysis is conducted using Robert Entman’s (1991) model. The main findings point out that the media coverage consists of various topics, and that topics vary from newspaper to newspaper. One half of all the examined articles have a negative tone, if we look at all the newspapers, genres and topics as a whole, but there are considerable differencies between different newspapers, genres and topics, as well as there are also certain temporal changes. The complexity is also illustrated by the findings in the qualitatiative study which shows that the newspapers use different frames to present the incident for their readers.eng
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleRussland på norsk. Russlandsdekningen i syv norske aviser i perioden 2009-2016nob
dc.title.alternativeMedia coverage of Russia in seven Norwegian newspapers 2009-2016eng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:46:14Z
dc.creator.authorHouben, Katerina
dc.date.embargoenddate2022-05-31
dc.rights.termsUtsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet. Tilgangskode/Access code B
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73370
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70199/1/thesis-houben-v19.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata