Hide metadata

dc.contributor.authorKjempekjenn, André Altenborg
dc.date.accessioned2016-08-24T22:27:55Z
dc.date.available2016-08-24T22:27:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKjempekjenn, André Altenborg. Kunsten å stjele kunst: En intertekstuell analyse av Kyril Bonfigliolis roman Don’t Point That Thing at Me. Master thesis, University of Oslo, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/51539
dc.description.abstractI denne oppgaven tematiserer jeg den dynamiske interaksjonen mellom Kyril Bonfigliolis roman Don’t Point That Thing at Me fra 1973, og annen litteratur og kunst, samt romanens egen form og innhold. Formålet er å undersøke forbindelsen mellom intertekstualiteten i romanen, og romanens egen struktur og tematikk. I Bonfigliolis roman kan man se stor forekomst av anakronistiske elementer, og romanens forhold til tid er sentralt. Jeg har foretatt en analyse av de intertekstuelle og anakronistiske elementene i romanen, for å se hvordan interaksjonen mellom forskjellige historiske perioder virker sammen innenfor romanens rammer. Romanen er sterkt knyttet til sin litterære tradisjon, og det har derfor vært vesentlig å undersøke romanen i lys av dette. Via dette perspektivet avslører jeg at Bonfiglioli skaper forventning til sitt litterære prosjekt ved å knytte romanen opp mot litteratur og kultur som har en klar tradisjon, og jeg viser hvordan han skaper, og bruker, denne forventningen som et aktivt virkemiddel i sin roman. Ved hjelp av Mikhail Bakhtins begreper om karnevalisme, dialogisme og polyfoni, belyser jeg romanens interaksjon med seg selv og annen litteratur. På den måten viser jeg hvordan Bonfiglioli aktivt bruker denne interaksjonen som en del av sitt litterære prosjekt. Ved hjelp av dette fant jeg ut at Bonfiglioli bruker intertekstuell dialog for å skape meningspolyfoni i romanen, og på den måten skaper flere lag av meninger som virker samtidig innenfor de samme ytringene. Selv om fortellerjegets diskurs i romanen er homogen, kommer det gjennom intertekstualiteten frem motsetningsfulle utsagn som problematiserer og nyanserer forhold i og utenfor romanen.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleKunsten å stjele kunst: En intertekstuell analyse av Kyril Bonfigliolis roman Don’t Point That Thing at Menob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2016-08-24T22:27:55Z
dc.creator.authorKjempekjenn, André Altenborg
dc.identifier.urnURN:NBN:no-54979
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51539/1/Masteroppgave-Andre-Altenborg-Kjempekjenn.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata