Hide metadata

dc.contributor.authorGravråk, Lars
dc.date.accessioned2015-02-20T23:01:11Z
dc.date.available2015-02-20T23:01:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGravråk, Lars. Vår ære og vår makt? Norske mål og midler i skipsfartsforhandlingene under Uruguay-runden i GATT (1986-1994). Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/42471
dc.description.abstractOppgaven beskriver hvilken politikk Norge førte i skipsfartsforhandlingene under Uruguay-runden (1986-1994). Norske målsetninger blir beskrevet, og oppgaven belyser hvordan norske diplomater, politikere og embetsverk arbeidet for å nå disse målene. Et viktig mål for oppgaven er å forklare hvorfor Norge endret standpunkt underveis i forhandlingene, og gikk fra å være en motstander til en av de ivrigste forkjemperne for en inkludering av skipsfartssektoren i tjenesteavtalen. I forlengelsen av dette er et sentralt spørsmål hvorvidt forhandlingene frambrakte et paradigmeskifte i vektleggingen av skipsfartssektorens betydning i norsk handels- og utenrikspolitikk. Oppgaven tar også sikte på å si noe om hvordan den norske politikken ble utformet, og hvem det var som håndterte støpeskjeen.nor
dc.language.isonor
dc.subjectGATT
dc.subjectWTO
dc.subjectUruguay
dc.subjectrunden
dc.subjectskipsfart
dc.subjectutenrikspolitikk
dc.subjectGATS
dc.subjecttjenestehandel
dc.subjecthandelsforhandlinger
dc.titleVår ære og vår makt? Norske mål og midler i skipsfartsforhandlingene under Uruguay-runden i GATT (1986-1994)nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-02-20T23:01:11Z
dc.creator.authorGravråk, Lars
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46849
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42471/1/Master-Lars-Gravraak.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata