Hide metadata

dc.contributor.authorLye, Gaute Ellefsen
dc.date.accessioned2014-09-08T22:00:11Z
dc.date.available2015-05-12T22:30:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationLye, Gaute Ellefsen. Liten, men likevel stor? - Tolkninger av den dansk-norske maktstaten på 1700-tallet. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40699
dc.description.abstractOppgaven er en historiografisk oppgave som tar for seg Danmark-Norges maktpolitiske stilling på 1700-tallet, i perioden mellom Den store nordiske krig og denne statens inntreden i Napoleonskrigene, og hvordan historikere har beskrevet denne perioden. Danmark-Norge i denne perioden har blitt tolket på to forskjellige måter, som enten en fredelig og nøytral småmakt, eller en sterkt rustet og delvis aggressiv mellommakt. Spørsmålet oppgaven forsøker å besvare er i hvilken grad disse to tolkningene kan sies å være korrekte. Teorier fra samfunnsfagene har blitt trukket inn i et forsøk på å beskrive Europa på 1700-tallet og maktforholdene i denne perioden, for deretter å måle og gjøre sammenlikninger av staters maktgrunnlag i den omtalte perioden.nor
dc.description.abstractThis is a historiographic paper who deals with Denmark-Norways position as a European power in the 18th Century, in the time between The Great Northern War and this state's entry into the Napoleonic wars, and how historians have described this period. Denmark-Norway has been interpreted in mainly two ways, as either a peaceful and neutral small Power, or as heavily militarized and partially aggressive middle Power. The question this paper seeks to answer is to what extent these two interpretations are correct. Theories from political science have been utilized in an effort to describe Europe in the 18th century, and conditions of state power in this period, and then measure and compare power resources in the period discussed.eng
dc.language.isonor
dc.subjectDanmark
dc.subjectNorge
dc.subjectmakt
dc.subject1700
dc.subjecttallet
dc.subjecttolkninger
dc.titleLiten, men likevel stor? - Tolkninger av den dansk-norske maktstaten på 1700-talletnor
dc.titleSmall, but still great? - Interpretations of the Dano-norwegian Power in the 18th centuryeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-09T22:02:18Z
dc.creator.authorLye, Gaute Ellefsen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45395
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40699/7/Lye-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata