Now showing items 1-1 of 1

  • Ichoutene, Laila (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Bakgrunn Få studier har undersøkt legemiddeletterlevelse blant gravide med astma og/eller allergi. Hensikten med denne studien var å studere forekomst av etterlevelse til astma og/eller allergilegemidler i svangerskapet, ...