Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:10:51Z
dc.date.available2013-03-12T12:10:51Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-05-13en_US
dc.identifier.citationOlsen, Øyvind Førland. Med Bibelen som rettesnor. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27857
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har til hensikt å undersøke mediedekningen i den kristne dagspressen i forbindelse med valgseieren til Hamas i 2006 og anerkjennelsen av den palestinske samlingsregjeringen i 2007. Problemstillingen retter søkelyset mot hvilke holdninger og synspunkter/standpunkter som framkom i Dagen og Vårt Land i forbindelse med disse to hendelsene. I tillegg er Dagsavisen inkludert som en tredje avis og som sammenligningsgrunnlag for de to førstnevnte avisene. Det empiriske materialet utgjør 60 avistekster – henholdsvis leder- og nyhetsartikler. Fremgangsmåten i tolkningen av avistekstene er kvalitativ tekstanalyse som trekker veksler på tolkningsverktøy fra semiotikk, argumentasjonsanalyse og diskursteori. I tillegg til analyse av avistekstene, har jeg også foretatt semistrukturerte informantintervjuer med redaksjonsmedarbeidere i Vårt Land og Dagen. Formålet med disse intervjuene er å sette mediedekningen inn i en kontekst slik at de kan forstås i lys av mer grunnleggende redaksjonelle føringer. Funnene i analysen viser at den kristne dagspressen er svært kritisk til Hamas. Dagen omtaler Hamas som en terroristorganisasjon som har som mål å utslette staten Israel. Anerkjennelse av en regjering utgått fra Hamas er dermed å oppfatte som en direkte støtte til kampen mot Israel. Vårt Land er ikke like kategoriske i sin bedømmelse av Hamas, men mener likevel at Hamas’ ideologiske og teologiske fundament er et hinder for tilnærming mellom de to partene. Dagsavisen skiller seg ut fra de kristne dagsavisene ved å innta en tydelig Israel-kritisk holdning. Avisen mener Israel er et like stort hinder for en fredelig løsning av Israel/Palestina-konflikten som Hamas. Dagsavisen framstiller Hamas mer som en politisk organisasjon og legger mindre vekt det teologiske og ideologisk grunnlaget den bygger på. I større grad enn de to kristne avisene slipper Dagsavisen til palestinske kilder i sine nyhetsartikler. Funnene i analysen av avistekstene og informasjonen fra intervjuene antyder at Dagen og Vårt Lands kristne redaksjonelle grunnholdning har innvirket på mediedekningen av Hamas’ valgseier og anerkjennelsen av samlingsregjeringen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMed Bibelen som rettesnor : en studie i kristne dagsavisers mediedekning av det politiske partiet Hamasen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-08-25en_US
dc.creator.authorOlsen, Øyvind Førlanden_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Olsen, Øyvind Førland&rft.title=Med Bibelen som rettesnor&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19347en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo75133en_US
dc.contributor.supervisorKnut Lundbyen_US
dc.identifier.bibsys081260660en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27857/2/MedxBibelenxsomxrettesnor.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata