Hide metadata

dc.date.accessioned2013-11-14T12:15:44Z
dc.date.available2013-11-14T12:15:44Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-10en_US
dc.identifier.citationNæss, Tonje. På slak line. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27829
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg hvilke faktorer som påvirker publikums tillit og mistillit til nyhetsmediene i Norge, i første rekke den trykte pressen. Jeg tar utgangspunkt i to store undersøkelser som viser at tilliten til nyhetsmediene er svært lav, noe som kan være problematisk tatt i betraktning pressens rolle som demokratiutvikler og virkelighetsformidler i samfunnet. Gjennom forskningsintervjuer med kvalifiserte fagfolk og fokusgruppeintervjuer med journalister og representanter fra pressens publikum, kommer det frem at faktorene som påvirker tilliten er mange og strekker seg langt utover et krav om sannferdighet. Selv om troverdighet står som en slags grunnmur for dette tillitsforholdet, påvirkes tilliten også av forståelsen av pressens samfunnsrolle, åpenhet rundt journalistiske prosesser, presseetiske begrensninger, samsvar mellom presseetikken og samfunnsetikken, evnen til nøyaktighet, og hvorvidt forventninger innfris. Jeg har i denne masteroppgaven ønsket å finne, forstå og forklare disse faktorene som har gjort seg gjeldende for pressen generelt.nor
dc.description.abstractThis study seeks to explore the factors that affect the public’s trust in the news media in Norway, primarily the Norwegian printed press. It is based on two major surveys that confirm that the trust in the news media is in fact very low, which is problematic considering the press’ role as a developer of democracy and communicator of reality in our society. Through research interviews with qualified professionals and focus group interviews with journalists and members of the general public, it emerges that the factors that affect trust are numerous and extend far beyond the requirement of truthfulness. Although credibility functions as a foundation for this relationship of trust, it is also affected by a lack of anchoring of the role of the press in society, transparency of journalistic processes, ethical constraints, correspondence between press ethics and ethics of the general public, to what extent the press is capable of accuracy, and whether they are capable of meeting the expectations of the general public. The aim of this dissertation is to uncover, understand and explain the factors that have proven to be applicable to the press in general.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titlePå slak line : En kvalitativ studie av faktorene som påvirker tillit og mistillit til pressenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-11-11en_US
dc.creator.authorNæss, Tonjeen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Næss, Tonje&rft.title=På slak line&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnerroren_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo159876en_US
dc.contributor.supervisorSigurd Allernen_US
dc.identifier.bibsys133375811en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27829/1/NxSSxMASTER.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata