Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:06:17Z
dc.date.available2013-03-12T12:06:17Z
dc.date.issued1995en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationHusveg, Una Liv. Communicating at the community level. Hovedoppgave, University of Oslo, 1995en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/27401
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å undersøke lokalsamfunnmediers potensial for å være en medvirkende faktor i en utviklingsprosess i multikulturelle utviklingsland: Utvikling blir i denne sammenheng sett som en strukturell endring av samfunnet som legger til rette forholdene for en utforming av et samfunn som overholder universielle menneskerettigheter, og som samtidig garanterer borgernes rett til å være herre over sine egne liv. Samtidig er utvikling også en prosess på lokalsamfunnsnivå, som gir medlemmene av lokalsamfunnet midler for å kunne delta i de ulike sider ved livet i lokalsamfunnet, og ha innflytelse over sitt eget liv. Lokalsamfunnsradio kan være ett av midlene: en lokalsamfunnsradio kan utforme en alternativ mediemodell for det konglomerat av kulturelle og etniske identiteter som utgjør lokalsamfunnet. En slik alternativ mediemodell kan reflektere lokalsamfunnets mangfold istedet for å fremme en integrering av en nasjonal identitet som ikke reflekterer multikulturell kompleksitet. Lokalsamfunnsradio kan, når formålet er å tjene lokalsamfunnets interesser og involvere medlemmene i dette arbeidet, bli et forum hvor ulike interesser og identiteter kan fremmes. Samtidig vil radioen fungere som arena for de ulike interesser. En vedvarende samhandling mellom personer som tidligere enten har vært i opposisjon til hverandre eller har ignorert hverandre, kan bidra til at det skapes et klima for godtagelse og respekt. Dette kan igjen bidra til en utvikling av samfunnet i sin helhet. Denne oppgaven betrakter en lokalsamfunnsradio i Ecuador i lys av den kulturelle, sosiale og politiske komplekse situasjon den er plassert innenfor. Radoen har en tredelt ideologi: som kristen lokalsamfunnsradio som skal gi den indianske folkegruppen i regionen et kommunikasjonsmiddel hvor disse kan møte mestisene (som utgjør majoriteten av befolkninge) på egne premisser. Denne idelogien gjør det nødvendig å finne en balansegang mellom internt og eksternt press, og radioen i en kontinuerlig forhandlingsposisjon for å kunne legge forholdene til rette for deltagende kommunikasjon (participatory communication)nor
dc.description.abstractThe purpose of this thesis has to examine the developmental potential of community media in multicultural developing societies. Development is in this context seen as a stuctural change at a societal level which is inducive to the creation of a society which observes the human rights of all, and which secures the right ot the citizens to be the masters of their own destiny. But development is also a process of social change at the community level, which provides the community members with the means to participate in every aspect of community life and hold control over their own lives. Community radio may be one of these tools, providing an alternative media model of a conglomerate of cultural and ethnic identities, rather than an integration into a national identity which is at odds with the multicultural complexity of many societies. Community radio, as a medium which has as its aim to serve the interests of the community members and actively involve them in the process, can become a forum for the articulation of different interests and identities, while serving as a meeting ground for such conflicting interests This continuous interaction between persons who have intially been in opposition to each other, or have ignored each others existence, can foster an environment of acceptance and respect, which in its ultimate consequence will promote community development. This thesis examines a community radio in Ecuador in view of the complex social, cultural and political setting it finds itself. Its threefold function as a Christian community radio providing the indigenous people of the region with not only a medium of communication, but also of a meeting ground with the mestizos (the dominant population group), forces it to balance internal an external pressures, negotiating constantly the possibilities for a participatory communication.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleCommunicating at the community level : a study of Radio La Voz de Ingapirca in Cãnar, Ecuadoren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorHusveg, Una Liven_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Husveg, Una Liv&rft.title=Communicating at the community level&rft.inst=University of Oslo&rft.date=1995&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-36880
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo1654en_US
dc.identifier.bibsys951434896en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata