Hide metadata

dc.date.accessioned2013-12-12T12:21:33Z
dc.date.available2013-12-12T12:21:33Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-16en_US
dc.identifier.citationPettersen, Marthe. Radioresepsjonen - på tv!. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26732
dc.description.abstractDen økende tendensen til at tekster beveger seg mellom medier utfordrer vår forståelse av kommunikasjon. Et av programmene som har skiftet medium er radioprogrammet Radioresepsjonen, som høsten 2010 startet sendinger på NRK3 under navnet Radioresepsjonen på TV. Ved hjelp av en sosialsemiotisk tilnærming til språk, gir denne oppgaven en tekstvitenskapelig analyse av programmets overgang fra radio til tv. Den overordnede problemstillingen er: Endrer Radioresepsjonen seg som tekst når programmet skifter medium? For å konkretisere problemstillingen, er det naturlig å skissere hvilke endringer jeg er opptatt av. Derfor presenteres tre forskningsspørsmål. Det første dreier seg om tekstenes omgivelser og kartlegger hvilke kontekstuelle endringer som finner sted. Det andre forskningsspørsmålet vurderer hva som skjer med tekstnormer, sjanger og det semiotiske rommet når programmet skifter medium. Det tredje forskningsspørsmålet analyserer kommunikasjonen mellom tekstens aktører ved hjelp av begrepene modellsender, modellmottaker og kommunikasjonskontrakt. Analysen av programmene viser hvordan store deler av konteksten kan betraktes som ganske lik, mens andre deler av den endrer seg. Den største kontekstuelle endringen finner sted i situasjonskonteksten mediering. Radioresepsjonens tekstnormer og sjanger betraktes som relativt like på tvers av mediene, mens det semiotiske rommet går fra å være noe ”lukket” på radio til å bli mer tilgjengelig når programmet skifter medium. Det viser seg at endringen i det semiotiske rommet kan ha betydning for hvordan tekstens aktører kommuniserer, da det observeres endringer hos modellsender, modellmottaker og i kommunikasjonskontrakten. Tilpasningen til nye medier kan altså ha mye å si for hvordan en tekst kommuniserer. På tross av endringene kan Radioresepsjonen og Radioresepsjonen på TV fortsatt gjenkjennes som én tekstkultur, på bakgrunn av at kontekst, tekstnormer og sjangre er relativt like i begge programmene. Slik fungerer Radioresepsjonen som eksempel på et kulturelt fenomen som danner en egen tekstkultur på tvers av medier.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleRadioresepsjonen - på tv! : En studie av et populært programformat i endring fra radio til tven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-12-06en_US
dc.creator.authorPettersen, Martheen_US
dc.subject.nsiVDP::018en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Pettersen, Marthe&rft.title=Radioresepsjonen - på tv!&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30080en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo122935en_US
dc.contributor.supervisorKjell Lars Bergeen_US
dc.identifier.bibsys13400387xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26732/1/Pettersen-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata