Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:54:02Z
dc.date.available2013-03-12T11:54:02Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-06-17en_US
dc.identifier.citationStrømsjordet, Hilde. Gutt og minoritetsspråklig, en faglig ulempe i Osloskolen?. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/26694
dc.description.abstractDet økende fokuset på skriftkyndighet har ført til en stor interesse for å måle lese- og skriveferdigheter. Dette gjøres både i internasjonal og nasjonal sammenheng. I PISA- undersøkelsen sammenlignes skoleprestasjoner mellom ulike land, men Norge har også egne nasjonale og lokale prøver. Disse undersøkelsene dokumenterer at norske elever generelt, skårer nokså gjennomsnittlig internasjonalt. Undersøkelser av lese- og skriveferdigheter til elever i Oslo, peker på minoritetsspråklige elevers skriftkyndighet som en særlig utfordring. Hvordan barn med minoritetsbakgrunn klarer seg i norsk skole, er av stor samfunnsmessig interesse. Opplæringsloven skal sikre at alle elever i skolen opparbeider seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Gjennom resultater i ungdomskolen og videregående skole vet vi at gutter med minoritetsbakgrunn oppnår lavere resultater og har høyere frafall i videregående opplæring enn noen annen undergruppe. Dette gir grunn til bekymring. Forskning på området handler i stor grad om sammenligninger av minoritetselever som gruppe, sett opp mot majoriteten. Dette gir et homogent bilde av begge gruppene, noe som ikke stemmer med realiteten. I denne oppgaven skal jeg foreta en komparativ studie av skriftlige ferdigheter, holdninger, lese- og skrivepraksiser i en 6. klasse i et innvandrertett område i Oslo. Oppgaven baserer seg på et todelt elevarbeid, bestående av en stiloppgave og et spørreskjema. Oppgavens målsetting er å se om det på dette tidspunktet er forskjeller på jentene og guttene, som kan være en indikasjon på de ulikhetene vi ser senere i skoleløpet. Behovet for kunnskap og forskning om minoritetselevene i norsk skole er stort. Å lære å lese- og skrive på et andrespråk er ikke det samme som å gjøre det på morsmålet. Hva er det som gjør at jenter med minoritetsbakgrunn, med tanke på kunnskap om karakterer og frafall, behersker skriftkulturen i norsk skole bedre enn guttene, og er dette synlig i den aktuelle 6. klassen?nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleGutt og minoritetsspråklig, en faglig ulempe i Osloskolen? : En komparativ studie av skriftlige ferdigheter, holdninger, lese- og skrivepraksiser hos elever med minoritetsbakgrunn i en 6. klasse.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-01-13en_US
dc.creator.authorStrømsjordet, Hildeen_US
dc.subject.nsiVDP::000en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Strømsjordet, Hilde&rft.title=Gutt og minoritetsspråklig, en faglig ulempe i Osloskolen?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28642en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo129635en_US
dc.contributor.supervisorAnne Goldenen_US
dc.identifier.bibsys120091038en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/26694/1/Masteroppgavex22.junix2011xsistexredigertexversjonx.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata