Now showing items 1-1 of 1

  • Kittelsen, Lene Aasland (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Denne oppgaven handler om audiovisuell subjektivitet i fjernsynsserien Buffy - The Vampire Slayer. Oppgavens hovedhypotese er at audiovisuelle tekster har en mening som oppstår i skjæringspunktet mellom lyd og bilde. Jeg ...