Now showing items 1-1 of 1

  • Korsæth, Else Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    I denne oppgaven har jeg undersøkt genusforskjeller mellom nynorske og svenske ord som ligner. Korpuset inneholder 258 nynorske og 258 svenske substantiv med ulikt genus. I beslekta varieteter som nynorsk og svensk har ...