Now showing items 1-1 of 1

  • Khayitova, Sofiya (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Denne masteroppgaven tar for seg V2-variasjonen i amerikanorsk syntaks og undersøker fenomenet i lys av den teoretiske litteraturen om ufullstendig innlæring og språkforvitring. Dette arbeidet gir til å begynne med en ...