Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:35:12Z
dc.date.available2013-03-12T08:35:12Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-10-05en_US
dc.identifier.citationBenestad, Ingun. Isolering, kloning og ekspresjon av groESL2-operonet fra den termofile bakterien Chloroflexus aurantiacus. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11326
dc.description.abstractChaperoninene GroEL og GroES er en gruppe molekylære chaperoner som hittil er funnet i alle bakterier. Genene som koder for chaperoniner er vanligvis organisert i operoner på genomet. Den moderat termofile grønne glidende bakterien Chloroflexus aurantiacus har to groESL-operoner, groESL1 og groESL2, der groESL1 trolig uttrykkes ved temperaturer nær bakteriens maksimumstemperatur. Målet i denne oppgaven var å isolere groES2 og groEL2-genene fra C. aurantiacus og få dem uttrykt fra ekspresjonsvektorer, samt å undersøke om andre former for stress enn varme induserer chaperoninekspresjon i C. aurantiacus. Genene groES2 og groEL2 ble isolert ved hjelp av PCR og satt inn hver for seg i pET101/D-TOPO vektorer og forsøkt uttrykt med pET 101 Directional TOPO Expression Kit, men bare ekspresjon av groEL2 lyktes. Det ble funnet to kodoner i 5' enden av groES2 som er svært sjeldne i E. coli, og da det kunne være en årsak til lav eller ingen ekspresjon, ble groES2 amplifisert med PCR der foroverprimeren var en mutasjonsprimer som muterte de sjeldne kodonene til mer vanlige kodoner. Det muterte groES2-genet ble heller ikke uttrykt. Som en positiv kontroll ble groES-genet fra E. coli forsøkt uttrykt på samme måte som groES2, og det lyktes. Genet groES2 ble forsøkt uttrykt på en rekke forskjellige måter som muligens kunne øke ekspresjonsnivået fra pET101/D-TOPO vektoren: ulike konsentrasjoner av induksjonsfaktoren og antibiotika, lavere temperaturer, 1 % glukose i vekstmediet og mer næringsrikt vekstmedium. Ingen av metodene ga ekspresjon. Genet groES2 lot seg tilslutt uttrykke fra pET 102/D-TOPO vektoren med Champion™ pET 102 Directional TOPO® Expression Kit, som et fusjonsprotein til tioredoksin. Cellefrie ekstraker av celler fra C. aurantiacus dyrket ved ulike former for stress ble analysert med SDS-PAGE. På gelene ble det sett etter økning i ekspresjon av proteiner rundt 60 kDa, som er molekylvekten til GroEL-proteinet. Stressfaktorene C. aurantiacus ble utsatt for var: sterkt lys, lav og høy pH, etanol, natriumklorid og hydrogenperoksid. Bare eksponering for hydrogenperoksid viste en sterk økning i ekspresjonen av proteiner rundt 60 kDa. Det ble bestemt at et av disse proteinbåndene, som var rundt 60-70 kDa, skulle N-terminal aminosyresekvenseres. Først ble proteinet forsøkt renset med RP-HPLC, men da dette var vanskelig ble proteinet elektroblottet fra gelen til en PVDF-membran. Det ønskede båndet ble kuttet ut fra membranen og påfølgende N-terminal aminosyresekvensering viste at sekvensen verken tilhørte chaperoninene GroEL1, GroEL2 eller chaperonet DnaK. Den sekvenserte N-terminale aminosyresekvensen var imidlertidig for kort til å kunne bestemme hvilket protein den tilhørte.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmolekylærbiologi mikrobiologi chaponer molekylære chaperonier grønne glidende bakterier CIRCE-element negativ regulering HrcA PCR termofili SDS-PAGEen_US
dc.titleIsolering, kloning og ekspresjon av groESL2-operonet fra den termofile bakterien Chloroflexus aurantiacusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-10-14en_US
dc.creator.authorBenestad, Ingunen_US
dc.subject.nsiVDP::473en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Benestad, Ingun&rft.title=Isolering, kloning og ekspresjon av groESL2-operonet fra den termofile bakterien Chloroflexus aurantiacus&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11202en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo31084en_US
dc.contributor.supervisorReidun Sirevågen_US
dc.identifier.bibsys051854783en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11326/1/heleoppgaven.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata