Romansk Forum198298
Viking - tidsskrift for norrøn arkeologi32599
Comparison of Virtualization Performance: VMWare and KVM21357
Drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur20139
Themes, symbolism and imagery in Anita Desai's Clear light of day19892
The Maiden with the Mead : A Goddess of Initiation in Norse Mythology?18772
Motivasjon i arbeidslivet basert på SDT : En kvalitativ studie av autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet15268
Utviklingen av empati : foreldrene og oppdragelsens betydning15075
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse og selvregulering14954
Functions of School Management Committees: A Comparative Case Study of Two Community-based Schools in Ghana12721