Romansk Forum193356
Viking - tidsskrift for norrøn arkeologi30383
Comparison of Virtualization Performance: VMWare and KVM21224
Themes, symbolism and imagery in Anita Desai's Clear light of day19608
Drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur19124
The Maiden with the Mead : A Goddess of Initiation in Norse Mythology?17278
Motivasjon i arbeidslivet basert på SDT : En kvalitativ studie av autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet14421
Utviklingen av empati : foreldrene og oppdragelsens betydning14273
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse og selvregulering14220
Functions of School Management Committees: A Comparative Case Study of Two Community-based Schools in Ghana12387