Romansk Forum190428
Viking - tidsskrift for norrøn arkeologi28470
Comparison of Virtualization Performance: VMWare and KVM21049
Themes, symbolism and imagery in Anita Desai's Clear light of day19397
Drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur18513
The Maiden with the Mead : A Goddess of Initiation in Norse Mythology?16377
Motivasjon i arbeidslivet basert på SDT : En kvalitativ studie av autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet13759
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse og selvregulering13666
Utviklingen av empati : foreldrene og oppdragelsens betydning13601
Functions of School Management Committees: A Comparative Case Study of Two Community-based Schools in Ghana12053