Views
Romansk Forum190279
Viking - tidsskrift for norrøn arkeologi28394
Comparison of Virtualization Performance: VMWare and KVM21039
Themes, symbolism and imagery in Anita Desai's Clear light of day19389
Drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur18482
The Maiden with the Mead : A Goddess of Initiation in Norse Mythology?16339
Motivasjon i arbeidslivet basert på SDT : En kvalitativ studie av autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet13736
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse og selvregulering13651
Utviklingen av empati : foreldrene og oppdragelsens betydning13575
Functions of School Management Committees: A Comparative Case Study of Two Community-based Schools in Ghana12045