Views
Romansk Forum204614
Viking - tidsskrift for norrøn arkeologi35056
Drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur21711
Comparison of Virtualization Performance: VMWare and KVM21455
The Maiden with the Mead : A Goddess of Initiation in Norse Mythology?20076
Themes, symbolism and imagery in Anita Desai's Clear light of day20028
Utviklingen av empati : foreldrene og oppdragelsens betydning16204
Motivasjon i arbeidslivet basert på SDT : En kvalitativ studie av autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet16202
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse og selvregulering15613
Functions of School Management Committees: A Comparative Case Study of Two Community-based Schools in Ghana13006