Views
Romansk Forum141300
Viking - tidsskrift for norrøn arkeologi16630
Comparison of Virtualization Performance: VMWare and KVM16515
Themes, symbolism and imagery in Anita Desai's Clear light of day15229
Drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur9689
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse og selvregulering9319
Far, sønn og identitet : En tematisk og narratologisk analyse av Min kamp 19166
The Maiden with the Mead : A Goddess of Initiation in Norse Mythology?8070
Rekonstruksjon og autentisitet : Et studium av autentisitetsaspektet i arkeologiske rekonstruksjoner, med Borg i Lofoten som eksempel7281
The most common causes of and risk factors for diarrhea among children less than five years of age admitted to Dong Anh Hospital, Hanoi, Northern Vietnam7211