Views
Romansk Forum199502
Viking - tidsskrift for norrøn arkeologi33087
Comparison of Virtualization Performance: VMWare and KVM21369
Drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur20355
Themes, symbolism and imagery in Anita Desai's Clear light of day19920
The Maiden with the Mead : A Goddess of Initiation in Norse Mythology?18988
Motivasjon i arbeidslivet basert på SDT : En kvalitativ studie av autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet15389
Utviklingen av empati : foreldrene og oppdragelsens betydning15286
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse og selvregulering15091
Functions of School Management Committees: A Comparative Case Study of Two Community-based Schools in Ghana12776