Views
Romansk Forum196677
Viking - tidsskrift for norrøn arkeologi31814
Comparison of Virtualization Performance: VMWare and KVM21319
Themes, symbolism and imagery in Anita Desai's Clear light of day19819
Drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur19762
The Maiden with the Mead : A Goddess of Initiation in Norse Mythology?18331
Motivasjon i arbeidslivet basert på SDT : En kvalitativ studie av autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet14976
Utviklingen av empati : foreldrene og oppdragelsens betydning14799
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse og selvregulering14703
Functions of School Management Committees: A Comparative Case Study of Two Community-based Schools in Ghana12626