Views
Romansk Forum193708
Viking - tidsskrift for norrøn arkeologi30593
Comparison of Virtualization Performance: VMWare and KVM21231
Themes, symbolism and imagery in Anita Desai's Clear light of day19626
Drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur19214
The Maiden with the Mead : A Goddess of Initiation in Norse Mythology?17378
Motivasjon i arbeidslivet basert på SDT : En kvalitativ studie av autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet14502
Utviklingen av empati : foreldrene og oppdragelsens betydning14347
Reaktiv tilknytningsforstyrrelse og selvregulering14297
Functions of School Management Committees: A Comparative Case Study of Two Community-based Schools in Ghana12409