Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:09:35Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-06-19en_US
dc.identifier.citationHoseth, Arne Gunnar. Verktøy for konstruksjon og simulering av digitale kretser. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/9934
dc.description.abstractOppgaven gikk ut på å nyutvikle en plattformuavhengig løsning av et konstruksjons- og simuleringsverktøy for digitale kretser i Java. CAD-verktøyet er beregnet for studenter i undervisningssammenheng. Per i dag finnes det, så vidt man vet, intet godt plattformuavhengig verktøy for skole- og undervisningsbruk. Verktøyet skulle nyutvikles i Java, og det stiltes spørsmål om dette kunne kjøres raskt nok. I tillegg skulle verktøyet ha brukervennlig GUI, og forenklet fagteoretisk innhold. I oppgaven drøftes ulike alternativer for bruk og utseende av programmet, med begrunnelser for de valgene som har blitt tatt. Det forklares hvordan verktøyet ble implementert. Et mål var å undersøke om programmet kunne utvikles som en fullgod løsning i Java. Java har vist seg å være et godt språk med gode muligheter for grafikk. Resultatet har endt opp med et CAD-verktøy som kan brukes til konstruksjon og simulering av kombinatoriske logiske kretser. Programmet er raskt nok for kjøring og kan lett utvides til å simulere sekvensielle logiske kretser. Og siden programmet er utviklet i Java er det mange muligheter for nye funksjonaliteter.nor
dc.description.abstractThe task was to develop a platform-independent solution of a design- and simulation-tool for digital circuits in Java. The CAD-tool is intended for students in teaching. At present, there are, as far as we know, no good platform tools for educational use. The tool was to be programmed in Java, and it questioned whether this could run fast enough. In addition, the tool should have easy-to-use GUI, and simplified course-related content. This thesis discusses various options for the use and appearance of the program, with the reasons for the choices that have been taken. It explains how the tool was implemented. A goal was to examine whether the program could be developed as a satisfactory solution in Java. Java has proven to be a good language with good opportunities for graphics. The result has ended up with a CAD-tool that can be used to design and simulate combinational logical circuits. The program is fast enough to run and can easily be expanded to simulate sequential logical circuits. And since it is developed in Java there are many opportunities for new functionalities.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleVerktøy for konstruksjon og simulering av digitale kretseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-04-03en_US
dc.creator.authorHoseth, Arne Gunnaren_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::420en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hoseth, Arne Gunnar&rft.title=Verktøy for konstruksjon og simulering av digitale kretser&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19830en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo80096en_US
dc.contributor.supervisorDag Langmyhren_US
dc.identifier.bibsys080743560en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/9934/1/Hoseth.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata