Now showing items 1-1 of 1

  • Tvedt, Aslak Staff (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Denne oppgaven omhandler debatten rundt plagieringsproblemet i kinesisk akademia. Ved å analysere utsagn fra en rekke forskjellige deltakere i plagieringsdebatten i Kina, har jeg avdekket flere forskjellige oppfatninger ...