Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:00:53Z
dc.date.available2013-03-12T08:00:53Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-11-08en_US
dc.identifier.citationHusby, Are. Utvidelse av Creol-språket med synkronisert fletting. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/9355
dc.description.abstractDistribuerte systemer består av et antall samarbeidende prosesser som kjører på ulike maskiner og som kommuniserer med meldingsutveklsing. Distribuerte systemer har blitt så vanlige at de utgjør en del av samfunnets infrastruktur. Flere og flere kritiske systemer er distribuerte. Kritiske systemer må være pålitelige og korrekte. Det er viktig at det er mulig å endre deler av et kritisk, distribuert system på en god måte. Endringer må kunne skje inkrementelt, det vil si i flere separate utviklingstrinn etter hvert som behovene melder seg. I et objektorientert system er det naturlig at endringer implementeres ved hjelp av arv. En typisk situasjon vil være at vi ønsker å arve en klasse i systemet fordi vi vil erstatte den med en subklasse med forbedret implementasjon eller som tilbyr flere metoder. Objekter i et distribuert system har behov for å synkronisere interaksjonen sin. Arv av synkroniseringskode kan være problematisk. I denne oppgaven brukes problemet med arveanomali som eksempel på hvordan arv av synkroniseringskode fører til problemer som ikke har noen tilfredsstillende løsning når vi bruker de vanligste programmeringskonstruktene. Creol er et lite språk som brukes til å studere programmeringskonstrukter i en distribuert og objektorientert kontekst. Creol har et forslag til hvordan problemene med arv av synkroniseringskode kan løses på en bedre måte. Forslaget baserer seg på bruken av et konstrukt som heter ``synkronisert fletting'', som hittil bare har vært beskrevet uformelt. Den operasjonelle semantikken til Creol er definert i det formelle spesifikasjons- og modelleringsspråket Maude. Hovedmålet for denne oppgaven er å videreutvikle og presisere semantikken til synkronisert fletting med utgangspunkt i den eksisterende, uformelle definisjonen. Jeg diskuterer ulike semantiske tolkninger av både synkronisert fletting og to andre beslektede programmeringskonstrukter. Dette resulterer i en implementasjon av synkronisert fletting i språket Maude, som utvider definisjonen av språket Creol. Et sekundært mål for oppgaven er å gjøre en tentativ validering og verifikasjon av implementasjonen. Dette gjøres med Maude sine muligheter for maskinell analyse. Som et eksempel på relatert arbeid i problemområdet, ser vi på hvordan det aspektorienterte programmeringsparadigmet (AOP) forholder seg til problemet med arveanomali.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleUtvidelse av Creol-språket med synkronisert flettingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-01-10en_US
dc.creator.authorHusby, Areen_US
dc.subject.nsiVDP::420en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Husby, Are&rft.title=Utvidelse av Creol-språket med synkronisert fletting&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11482en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo32444en_US
dc.contributor.supervisorOlaf Owe og Einar Broch Johnsenen_US
dc.identifier.bibsys06006207xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/9355/1/oppg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata