Now showing items 1-1 of 1

  • Brevig, Ida Fløystad (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Denne oppgaven tar for seg konserveringen av et mah-jongsett tilhørende Kulturhistorisk museum, og undersøkelser rundt oppsprekking av bambus. Mah-jongsettet ble trolig produsert på begynnelsen av 1900 tallet, og består ...