Now showing items 1-1 of 1

  • Aasen, Magnhild (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Denne masteroppgaven fremstiller undersøkelser av, og utført konserveringsbehandling på, lerretsmaleriet Jesus og Synderinnen som er malt av en ukjent italiensk kunstner på 1600-tallet. Hovedmålene har vært å identifisere ...