Now showing items 1-1 of 1

  • Aasen, Lise Chantrier (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Denne masteroppgaven tar for seg konserveringen av et 1600-talls kvinneportrett. Maleriet måler 117 x 71 cm i høydeformat og er et oljemaleri på lerret. Ut fra en innskrift på baksiden av originallerretet, er det mulig å ...