Now showing items 21-40 of 369

 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1975)
  Petter B. Molaug: Utgravningene i Gamlebyen, Oslo, s. 4.<br> Erik Schia: Fra åre til røykovn i middelalderens Oslo, s. 9.<br> Trygve Fett: Nye gløtt fra Oslo på 1500-tallet, s. 17.<br> Jan E. G. Eriksson: Hvistendahl-tomten ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1975)
  Geir Helgen: Fra de lange knivers tid, s. 3.<br> Nils Petter Thuesen: Ogam-innskriftene; piktisk, keltisk og norrønt, s. 8.<br> Per Oscar Nybruget: Refleksjoner omkring krumkniver – en eldre jernaldergrav med krumkniv ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Steinar Sørensen: Fortidens arkeologer (L. D. Klüwer), s.2.<br> Trond Løken: Branngraver fra bronsealder og keltertid. Noen resultater fra en utgravning på Opstad i Tune, Østfold, s.3.<br> Per Haavaldsen: Arkeologi ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Helge Sørheim: Fortidens arkeologer (Anders Nummedal) s.2.<br> Charlotte Blindheim: Bjørn Hougen, s.3.<br> Sjur Lothe: En undersøkelse av havbunnen. Utenfor hespriholmen, s.7.<br> Øystein Johansen: Gammel tro i ny ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Anne Merete Knudsen: Fortidens arkeologer (I. C. Dahl) , s. 2.<br> Steinar Sørensen: Livslinje og røntgenperspektiv, s.3.<br> Einar Østmo: Tømmerhogst og nydyrking – om slitespor på skafthulløkser, s.9.<br> Oddmunn ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1976)
  Jan E. G. Eriksson: Utgravning i Slottsbakken, Tønsberg, s.3.<br> Petter B. Molaug: Bygårder og byhus i Oslo, s.6.<br> Ole Egil Eide: Utgravning på Hovedøya sommeren 1975, s.12.<br> Erik Jondell: Folkebibliotekstomten, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1977)
  Erik Schia: Utgravninger, Gamlebyen, Oslo, s.3.<br> Erik Schia: Oslogt. 7 – Gamlebyen, Oslo, s.17.<br> Jan E. G. Eriksson: Snitt gjennom det høymiddelalderske bryggeområdet i Tønsberg, s.23.<br> Ingvild Øye Sølvberg: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1977)
  Fortidens arkeologer (Haakon Shetelig (1877-1955)), s.2.<br> Guro Fredriksen: Kringlerkammene, s.3.<br> Anne Merete Knudsen: Svultanuthelleren, s.9.<br> Redaksjonen: Unnskyld – vår feil, s.16.<br> Per Oscar ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1977)
  Per Haavaldsen: Skål!, s.3.<br> Oddmunn Farbregd: Eit gardsanlegg i Namdalseid, s.4.<br> Egil Mikkelsen: Helleristninger – dokumentasjon og ”stil”, s.9.<br> Steinar Sørensen: Fortidsminner på Hedemark, s.16.<br> Nils ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1978)
  Ellen Høigård Hofseth: En glemt gjenstand fra Oseberg. Artikkel om en lite påaktet husflidsteknikk i det arkeologiske materiale, s.2.<br> Lyder Marstrander: Blyforgiftning? Om en ny teori om de gamle romere, s. 12.<br> Per ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1978)
  Eva Schaller: Anathon Bjørn 1897-1937, s.2<br> Morten Axboe og Lutz von Padberg: En gullbrakteat fra Madla: nyfund i et gammelt fund, s.3<br> Rasmus Brandt: Ficana og ”Tellenae”. Arkeologiske samarbeidsprosjekt på ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1979)
  Per Persson: Den älsta bebyggelsen i Sydost-Norge och Västsverige, s. 2.<br> Gunnar Holt : Kubbestoler fra Jan Mayen og hus i mahogny, s. 9 .<br> Øystein Johansen: En ryttergrav fra vikingtid, s. 13.<br> Per Haavaldsen: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1979)
  Tom Bloch-Nakkerud: Spinnehjul og håndtein, s.2.<br> Per Oscar Nybruget: Skulle det dukke opp flere moselik…., s.7.<br> Per Oscar Nybruget: Gaalaasfunnet, s.10.<br> Siri Myrvoll Lossius: Skien – vår nyeste ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1980)
  Jan Lindh: Arkeologen og hans publik, s. 2.<br> Per Hernæs: Om en av følgene ved å pløye samme plogfure to ganger, s. 6.<br> Tom B. Nakkerud: Norge sett fra luften, s. 15.<br> Per Hernæs: De norske vikingesverd, s. ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1980)
  Odmund Møllerop: Styre eller styres?, s. 4.<br> Arne B. Johansen: Opp eller ned for norsk arkeologi?, s. 16.<br> Christian Keller: Norsk arkeologi i 80-årene, eller: Det var lett nok i 1905, s. 28.<br> Tom Bloch Nakkerud: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1981)
  Egil Mikkelsen: ”Energimeldingen” og kulturhistoriske undersøkelser i vassdrag i 1980-årene, s. 3 Ellen Høigård Hofseth: Den som sover, synder, s. 8.<br> Lil Gustafson: Innerdalen – 7000 års kulturhistorie demmes ned, ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1981)
  Gerd Bolstad: Fangstgroper som arkeologisk kildemateriale, s. 4.<br> Thorleif Sjøvold: Lommekalkulator som hjelpemiddel ved feltarbeide, s. 9.<br> Eva Schaller og Birgitte Skar: Mesolitikum i Norge: Forvaltning eller ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1981)
  Françoise Hanssen Bauer: Kvinnene i norsk forhistorie: et forskningsfelt?, s. 4.<br> Jenny Rita Næss: På kant med gyldne gubber i arkeologien, s. 6.<br> Lil Gustafson: Krumkniver og kvinnearbeid, s. 16.<br> Mari Høgestøl: ...
 • Unknown author (Series issue / Seriehefte, 1982)
  Jan Brendalsmo: Hvor går de norske arkeologene?, s. 4.<br> Kjersti Randers: Høgbøen – en ødegård på Sotra, s. 12.<br> Harald Jacobsen: Båter i uvante omgivelser, s. 16.<br> Gerd Færden: En loddsats fra Eidsberg kirke, ...