Now showing items 1-1 of 1

  • Riise, Bjørn (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Det har blitt utviklet en andre ordens ikke linær Schrödinger metode for å estimere kinematikk i irregulær sjø på endelig dyp. Hastighetspotensialet og tilhørende overflatehevning har blitt uviklet under antagelse om sakte ...