Now showing items 1-1 of 1

  • Raustøl, Anne (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Det er kjent både fra eksperimentelle og numeriske resultater, at langkammede bølger som propagerer på grunt vann over en plan variabel bunn mot grunnere vann, har større sannsynlighet for freake bølger ved den grunne delen ...