Now showing items 1-1 of 1

  • Olsen, Trine Jelstad (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Diffraksjonsproblemet for en vertikal sylinder som skjærer en fri overflate er løst til og med tredje orden ved hjelp av perturbasjonsteori i langbølgeregimet i tråd med FNV teori. Det ikkelineære hastighetspotensialet til ...