Now showing items 1-1 of 1

  • Næss, Fredrik (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Denne oppgaven omhandler sammenføyninger av åpne tverrsnitt ved bruk av skrueforbindelser. Det er veldig viktig at skrudde sammenføyninger har en hensiktsmessig utforming, og at kapasiteten dimensjoneres “riktig” etter ...